Hvordan tolke DNA-bevis?

Hvordan man tolker bevis er en av de store utfordringene for både rettsmedisinere og jurister. Institutt for kriminologi og rettssosiologi har invitert rettsgenetikeren Peter Gill til å presentere forskning på produksjon og formidling av DNA-bevis.

Forskningsprosjektet "Medical, legal and lay understandings of physical evidence in rape cases" (Evidently Rape) ledet av May-Len Skilbrei arrangerer seminar hvor  Evidently Rape-partner, Peter Gill, presenterer et rammeverk for fortolkning av DNA-bevis.

I en straffesak kan en DNA-profil identifisere hvem DNA-et stammer fra med liten grad av usikkerhet. Dersom DNA-sporet består av en delvis DNA-profil eller av DNA fra flere personer, økes usikkerheten. En DNA-profil gir kun identifiserende informasjon (kilde), og sier ingenting om når eller hvordan cellematerialet ble avsatt (aktivitet).

I dette foredraget vil Peter Gill gjennomgå den internasjonale anbefalte metoden for å formidle DNA-bevis i rettssystemet, samt gjennomgå hvordan vekting av DNA-bevis utføres på kilde- og aktivitetsnivå.

Ragna Aarli, professor og prodekan for forskning ved Det juridiske fakultet, UiB og Ragnhild Hennum, professor og dekan ved Det juridiske fakultetet, UiO vil kommentere innlegget.

Peter Gill er professor II på Institutt for klinisk medisin ved UiO, og en av de største fagpersonene internasjonalt innen faget rettsgenetikk.

Arrangementet vil foregå på engelsk på Zoom.

Publisert 13. des. 2021 14:43 - Sist endret 6. sep. 2022 15:01