Midtveisevaluering: Seksuelle krenkelser i nære relasjoner - utøverperspektiver

Stipendiat Anja Kruse ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Anja Emilie Kruse. Foto: Ellen Reiss

Kommentarer ved professor Sveinung Sandberg, IKRS.

Midtveisevalueringen ledes av forskningsleder, professor Thomas Ugelvik, IKRS.

Veiledere er professor May-Len Skilbrei, IKRS og professor Kristin Skjørten, NKVTS.

Om Kruses' prosjekt se presentasjon av Ph.d. på IKRS' nettsider.

Publisert 14. mars 2018 09:15 - Sist endret 14. mars 2018 11:32