Midtveisevaluering:Styring av tverretatlig og tverrfaglig samarbeid

Stipendiat Martin Nøkleberg ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Martin Nøkleberg. Foto: UiO/Ystehede.

Kommentarer ved professor Adam Crawford, University of Leeds.

Midtveisevalueringen ledes av i-leder, professor May-Len Skilbrei, IKRS.

Veiledere er professor Katja Franko, IKRS, professor Helene Gundhus, IKRS og førsteamanuensis Jan Froestad, UiB.

Om Nøklebergs' prosjekt se presentasjon av Ph.d. på IKRS' nettsider.

Publisert 29. mai 2018 11:14 - Sist endret 29. mai 2018 14:23