Midtveisevaluering: Fornærmet, men ikke rettsløs

Stipendiat Erik Nadheim ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Kommentarer ved Görel Granström, Umeå universitet

Midtveisevalueringen ledes av i-leder, professor May-Len Skilbrei, IKRS.

Veiledere er professor Vidar Halvorsen, IKRS og Førsteamanuensis Nina Jon, Politihøgskolen.

Om Nadheim sitt prosjekt se presentasjon av Ph.d. på IKRS' nettsider.

Midtveisevalueringen vil holdes på norsk.

Publisert 15. mars 2019 09:32 - Sist endret 15. mars 2019 09:32