Midtveisevaluering: Utforsking av den norske desistance-modellen

Stipendiat John Todd ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

John Todd. Foto: UiO.

Kommentarer ved Dr Beth Weawer, University of Glasgow.

Midtveisevalueringen ledes av i-leder, professor May-Len Skilbrei, IKRS.

Veiledere er professor Thomas Ugelvik, IKRS og professor Fergus McNeill, Unversity of Glasgow.

Om Todds' prosjekt se presentasjon av Ph.d. på IKRS' nettsider.

Midtveisevalueringen vil holdes på engelsk.

Publisert 19. des. 2018 13:56 - Sist endret 19. des. 2018 15:24