Midtveisevaluering: Den menneskelige faktors betydning for kvaliteten på databevis

Stipendiat Nina Sunde ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Bildet kan inneholde: Nakke.

Kommentarer ved professor universitetslektor Corinna Kruse, Linköpings universitet

Midtveisevalueringen ledes av professor May-Len Skilbrei, IKRS.

Veileder er professor Helene Gundhus, IKRS.

Medveiledere er professor Johanne Yttri Dahl, Dr. Itiel Dror, University College London, og førsteamanuensis Fergus T. Toolan, Politihøgskolen.

Om Sunde sitt prosjekt se presentasjon av Ph.d. på IKRS' nettsider.

Merk: seminarspråket er engelsk.

https://uio.zoom.us/j/68047945258?pwd=ZGdqaGdxTWdTaGFEMXY4anljTk1JUT09

 

 

Publisert 30. aug. 2021 12:06 - Sist endret 23. mai 2022 20:28