English version of this page

Midtveisevaluering: Fyllesex på godt og vond. Grensedragninger mellom samtykke og ikke-samtykke i fylla

Stipendiat Maria Hansen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt: "Too drunk to fuck? Exploring the boundaries between consensual and non consensual drunken sexual encounters".

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, hud, leppe.

Maria Hansen. Foto: Jonathan Bjerstedt.

Kommentator:

Dr. Isabel Crowhurst, Department of Sociology, University of Essex, UK

Leder av evalueringen:

Instituttleder og professor Helene Gundhus, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Veiledere:

Professor May-Len Skilbrei, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO
Professor Inger Skjelsbæk, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Mer informasjon:

Mer om Maria Hansen sitt ph.d.-prosjekt på nettsidene til Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Evalueringen vil være på engelsk.

Publisert 23. mai 2022 18:09 - Sist endret 13. sep. 2022 20:47