Midtveisevaluering: Fengslingen etter terrorangrepet 22/7-11

Stipendiat Knut Sørensen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Knut Sørensen. Foto: UiO/Ystehede

Kommentarer ved professor Anders Bruhn, Örebro universitet.

Midtveisevalueringen ledes av i-leder, professor Heidi Mork Lomell, IKRS.

Veiledere er professor Thomas Ugelvik, og forskningssjef Berit Johnsen, KRUS.

Om Sørensens prosjekt se presentasjon av Ph.d. på IKRS' nettsider.

Publisert 11. okt. 2017 10:52 - Sist endret 18. okt. 2017 12:42