Midtveisevaluering: Kroppsliggjorte sannheter og illusjonære virkelighetsforståelser: å navigere hybride rettslige kunnskapsformasjoner og (u)synlige realiteter

Stipendiat Solveig Laugerud ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Solveig Laugerud. Foto: UiO/Rabe.

Kommentarer ved professor David Nelken. King's College London.

Midtveisevalueringen ledes av professor Heidi Mork Lomell, IKRS.

Veiledere er professor May-Len Skilbrei, og professor Kari Solbrække.

Midtveisevalueringen vil foregå på engelsk. Du kan finne oppdatert sammendrag av Laugeruds prosjekt på engelsk her.

Om Laugeruds prosjekt se presentasjon av Ph.d. på IKRS' nettsider.

Publisert 28. juni 2017 15:55 - Sist endret 4. sep. 2017 16:27