Midtveisevaluering: Narkotikapolitikk og skadereduksjon

Stipendiat Hillgunn Olsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Hilgunn Olsen. Foto: UiO/Rabe

Kommentarer ved professor Willy Pedersen, UiO.

Midtveisevalueringen ledes av i-leder, professor Heidi Mork Lomell, IKRS.

Veileder er professor Sveinung Sandberg, IKRS.

Om Olsens prosjekt se presentasjon av Ph.d. på IKRS' nettsider.

Publisert 16. okt. 2017 13:38 - Sist endret 16. okt. 2017 13:43