Midtveisevaluering: Politiets avhør av traumatiserte personer

Stipendiat Kristina Kepinska Jakobsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Kristina Kepinska Jakobsen. Foto: Politihøgskolen

Kommentarer ved professor em. Liv Finstad, UiO.

Midtveisevalueringen ledes av i-leder, professor Heidi Mork Lomell, IKRS.

Veiledere er professor Ulf Stridbeck, IOR og forsker Åse Langballe, NKVTS.

Om Jacobsens prosjekt se presentasjon av Ph.d. på IKRS' nettsider.

Publisert 18. okt. 2017 09:44 - Sist endret 18. okt. 2017 09:44