Midtveisevaluering: Å bli politi

Stipendiat Pål Winnæs ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Pål Winnæs. Foto: UiO/Rabe.

Kommentarer ved professor Jens-Christian Smeby, HIOA.

Midtveisevalueringen ledes av professor Heidi Mork Lomell, IKRS.

Veiledere er professor Heidi Mork Lomell, og seniorforsker Olve Krange.

Om Winnæs prosjekt se presentasjon av Ph.d. på IKRS' nettsider.

Publisert 28. juni 2017 14:49 - Sist endret 28. juni 2017 15:07