Midtveisevaluering: Lovligheten av retur

Stipendiat Özlem Gurakar-Skribeland ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Özlem Gurakar-Skribeland. Foto: UiO.

Özlem Gurakar- Skribeland. Foto: UiO

Kommentarer ved Dr. Diego Acosta Arcarazo, University of Bristol

Midtveisevalueringen ledes av i-leder, professor May-Len Skilbrei, IKRS.

Veiledere er professor Kjetil M. Larsen, IOR og professor Maja Janmyr, SMR.

Om Gurakar-Skribeland sitt prosjekt se presentasjon av Ph.d. på IKRS' nettsider.

Midtveisevalueringen vil holdes på engelsk.

Publisert 6. mars 2019 08:45 - Sist endret 6. mars 2019 08:45