Midtveisevaluering: Organisert eller økonomisk kriminalitet?

Stipendiat Annette Vestby ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Foto: UiO.

Kommentarer ved Dr Kira Vrist Rønn, Københavns Proffesionshøjskole.

Midtveisevalueringen ledes av i-leder, professor May-Len Skilbrei, IKRS.

Veiledere er professor Helene O. I. Gundhus, IKRS og professor Heidi Mork Lomell, IKRS.

Om Vestbys prosjekt se presentasjon av Ph.d. på IKRS' nettsider.

Midtveisevalueringen vil holdes på dansk/norsk.

Publisert 15. feb. 2019 09:44 - Sist endret 15. feb. 2019 09:44