Prøveforelesning: Sverre Flaatten

Master i kriminologi Sverre Flaatten ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Samfunnsvitenskapelig forskning på strafferetten - rettssosiologiens oppgave og forhold til andre fagfelt.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg

Publisert 10. mars 2015 13:39 - Sist endret 3. sep. 2015 09:10