Prøveforelesning: Moses Deyegbe Kuvoame

Moses Deyegbe Kuvoame ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why do feelings matter in criminology?

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Hans Petter Graver

Publisert 1. sep. 2015 13:14 - Sist endret 2. sep. 2015 10:09