Prøveforelesning: Kjersti Lohne

Master i kriminologi Kjersti Lohne ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How can we pursue a global sociology of punishment methodologically and theoretically?  

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Instituttleder Heidi Mork Lomell


 

Publisert 24. sep. 2015 11:02 - Sist endret 24. sep. 2015 11:55