Prøveforelesning: Christin Thea Wathne

Christin Thea Wathne ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

New Public Management og endrede motivasjonsmønstre blant offentlig ansatte

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Hans Petter Graver

 

Publisert 13. aug. 2015 13:31 - Sist endret 8. sep. 2015 08:17