Prøveforelesning: Monika Lindbekk

Master i rettssosiologi Monika Lindbekk ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What does the sociology and anthropology of law contribute to the study of legal pluralism in contemporary Muslim family Law.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Erling Hjelmeng


 

Publisert 15. aug. 2016 13:56 - Sist endret 15. aug. 2016 13:57