Prøveforelesning: Anette Bringedal Houge

Anette Bringedal Houge ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Narrative expressivism - a theoretical and analytical approach to international criminal law".

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Erling Hjelmeng

 

 

 

Publisert 21. nov. 2017 10:49 - Sist endret 21. nov. 2017 10:53