Prøveforelesning: Siv Rebekka Runhovde

Master i Kriminologi Siv Rebekka Runhovde avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Police discretion and illegal wildlife trade: dilemmas and potential solutions

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesning

Prodekan Erling Hjelmeng


 

Publisert 9. okt. 2017 15:56 - Sist endret 9. okt. 2017 15:58