Prøveforelesning: David Rodriguez Goyes

David Rodriguez Goyes ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How would a Southern Criminology epistemology deal with climate change as a criminological issue?

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Instituttleder May-Len Skilbrei
 

Publisert 10. jan. 2018 13:12 - Sist endret 16. jan. 2018 12:38