Prøveforelesning: Jenny Maria Lundgaard

Master i kriminologi Jenny Maria Lundgaard avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Grenser for selvdisiplinering og selvsensur i politiforskning.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Instituttleder May-Len Skilbrei

Publisert 26. aug. 2019 15:31 - Sist endret 23. sep. 2019 11:46