Prøveforelesning: Lisbeth Fullu Skyberg

Cand. polit Lisbeth Fullu Skyberg  ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prinsippet om fri bevisvurdering i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv  

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Instituttleder May-Len Skilbrei


 

Publisert 28. mai 2019 15:37 - Sist endret 3. juni 2019 11:43