Digital prøveforelesning: Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen

Cand. polit Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen i Oslo avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Hvordan kan avhandlingens studie av brukermedvirkning og empowerment i norske fengsler bidra til forskningens diskusjon om hva eksepsjonalisme ('Nordic penal exceptionalism') egentlig innebærer og betyr?

 

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputas vil derfor bli strømmet direkte via Zoom.

Se mer informasjon vedr. dette her: Digital disputas 16. april kl. 10:15

 

Se opptak av prøveforelesningen her

 

Last ned mediefil

 

 

 


 

Publisert 14. feb. 2020 11:31 - Sist endret 15. apr. 2020 15:08