Digital prøveforelesning: Kristina Kepinska Jakobsen

Cand.psych. Kristina Kepinska Jakobsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «En avhørspsykologisk analyse av Gjenopptakelseskommisjonens bemerkninger om avhørsteknikkene i etterforskningen av Baneheia-drapene, jfr. sak 2020/82».

Prøveforelesningen vil være digital og du kan følge den direkte via zoom.

Delta på både prøveforelesning og disputas HER

Informasjon om disputasen

 


 

Publisert 3. juni 2021 11:16 - Sist endret 21. juni 2021 18:13