Arrangementer

Tidlegare

Tid og stad: 29. okt. 2013 10:0016:00, Rom 370, Domus Nova

Familiestrukturer, språk, sosialisering

Tid og stad: 15. mars 2013 10:0016:00, 543, Domus Nova

Arbeidsgruppe for romske barns rettigheter inviterer med dette til arbeids-møte for å få frem hva slags situasjoner barn av romslekt som er tatt fra foreldre er i.