"Hva hender med meg?" - situasjonen for romske barn som er under omsorgsovertakelse

Arbeidsgruppe for romske barns rettigheter inviterer med dette til arbeids-møte for å få frem hva slags situasjoner barn av romslekt som er tatt fra foreldre er i.

Bakgrunnen for Arbeidsgruppen og dette møtet er erfaringer med at barn som er under omsorgsovertakelse generelt har lite kontakt med andre rom og ofte nektes å snakke eget språk når de møter familie, slekt eller andre som snakker romanes. Resultatet er at barn mister sitt morsmål og dermed mulighet til å opprettholde kontakten med den nasjonale minoriteten de tilhører. Foto: wiki commons

kl. 10.00-10.15

Kaffe, Te

VELKOMMEN           Kristian Andenæs, instituttleder IKRS

Kl. 10.15-10.30

OM ARBEIDSGRUPPA OG SEMINARET ved Balder Hasvoll

Veiledningstjenesten for rom i Oslo, Oslo voksenopplæring Skullerud
 

kl. 10.30-11.30

SITUASJONEN FOR ROMSKE BARN UNDER OMSORGSOVERTAKELSE: ERFARINGER OG SYNSPUNKTER

Balder Hasvoll, Robert Lorentsen, Sima Millon, Inger Sigfridsson Veiledningstjenesten for rom i Oslo, Oslo voksenopplæring Skullerud


Spørsmål og diskusjon


11.30-11.45: Pause

kl. 11.45 12.30:

Fra assimileringspolitikk via integrering til assimilering igjen? Erfaringer fra assimileringspolitikkens historie i Norge, konsekvenser for norske rom.

Ada I. Engebrigtsen, forsker ved NOVA.


Spørsmål og diskusjon

 

kl. 12.30-13.30: LUNSJ         rom 543

 

kl. 13.30-14.30


ROMSKE BARNS UNDER OMSORGSOVERTAKELSE: HVILKE RETTIGHETER HAR DE?

Spørsmål og diskusjon

 

kl. 14.30-14.45 Pause

kl. 14.45
 

Felles samtale: Veier videre?


VELKOMMEN!

Publisert 13. mars 2013 16:32 - Sist endra 24. sep. 2015 08:10