Nettverk for historiske studiar av kriminalitet, kriminologi og strafferettsapparatet (CCCH)

CCCH er eit tverrfagleg nettverk for historiske studiar av kriminalitet, strafferett og kriminologi. Caravaggio: Judit og Holofernes. Kilde: Wiki Commons

Om prosjektet og bakgrunn

Historiske studiar om kriminalitet, strafferett og kriminologi har foregått i ei årrekke ved ulike institusjonar og fag i Skandinavia, men i liten grad har det vært systematisert forskingsformidling på tvers av institusjons- og fagdisiplinar.

Crime, Criminal Law and Criminology in History Network (CCCH) er eit tverrfagleg nettverk som fungerar som eit møtefora for fagleg utveksling mellom institusjonar frå først og fremst Nordiske, men og andre land.

Temaer nettverket er opptatt av er fengselets, barnevernets, politiets, strafferettens- og kriminalvitenskapene si historie.

Mål

Målsetjing er å ha ein nettverkskonferanse kvart andre år - tredje år. I tillegg arrangeres 1-2 seminarer kvart semester.

Finansiering

NSFK støtta konferanse i Oslo høsten 2011 og København høsten 2013 og i Onati juni 2017.
 

Resultat

I tillegg så har CCCH v/ tidligere stipendiat ved IKRS Sverre Flaatten etablert ei europeisk arbeidsgruppe - European Historical Criminology (EHC) Working Group - som del av European Society of Criminology.

Ønskjer du meir informasjon om nettverket kontakt Per Jørgen Ystehede.

Publisert 23. nov. 2010 10:39 - Sist endra 19. feb. 2018 13:05