Nettverk for historiske studiar av kriminalitet, kriminologi og strafferettsapparatet (CCCH)

CCCH er eit tverrfagleg nettverk for historiske studiar av kriminalitet, strafferett og kriminologi. Caravaggio: Judit og Holofernes. Kilde: Wiki Commons

Om prosjektet og bakgrunn

Historiske studiar om kriminalitet, strafferett og kriminologi har foregått i ei årrekke ved ulike institusjonar og fag i Skandinavia, men i liten grad har det vært systematisert forskingsformidling på tvers av institusjons- og fagdisiplinar.

Crime, Criminal Law and Criminology in History Network (CCCH) er eit tverrfagleg nettverk som fungerar som eit møtefora for fagleg utveksling mellom institusjonar frå først og fremst Nordiske, men og andre land.

Temaer for nettverket er fengselets, barnevernets, politiets, strafferettens- og kriminalvitenskapene si historie.

Mål

Målsetjing er å ha ein nettverkskonferanse kvart tredje år. I tillegg arrangeres seminarer og workshops.

Finansiering

NSFK støtta konferanse i Oslo høsten 2011 og København høsten 2013 og i Onati juni 2017.

Resultat

Ønskjer du meir informasjon om nettverket kontakt Per Jørgen Ystehede.

Publisert 23. nov. 2010 10:39 - Sist endra 8. feb. 2019 10:51