Deltakarar i Nettverk for historiske studiar av kriminalitet, kriminologi og strafferettsapparatet (CCCH)