English version of this page

Korona og rettsstaten

Rettsstaten under korona: kunnskapsgrunnlag, prosess og etiske problemstillinger

Renholdere i tom stortingssal
Foto: © Helge Mikalsen / VG / NTB

Om forskerinitiativet

Koronapandemien har ført til nye forståelser av bruk av rett og kunnskap i krisetid.

  • Hvordan skal loven brukes?
  • Hva kan forventes av rettsstatsaktører, og hvilke konsekvenser får pandemien for rettsstaten?
  • Hvilken rolle spiller medisinsk kunnskap for pandemihåndtering, og hvordan forstår vi lovlighet av tiltak?
  • Hvordan kan perspektiver fra samfunnsfagene og humaniora bidra til å opplyse debatten?

Forskerinitiativet Korona og rettsstaten bidrar med forskning og formidling til det offentlige ordskifte rundt disse spørsmålene.

Store utfordringer i håndtering av kriser kan best belyses og løses i tverrfaglige miljøer. Forskerinitiativet Korona og rettsstaten er et tverrfaglig forum med eksperter innen jus, medisin og filosofi som bidrar med forskning og formidling til den offentlige debatten rundt disse spørsmålene.

Temaer

Initiativet har bidratt til viktige samtaler i Norge og internasjonalt på områder som:

Se her for en samlet oversikt over alle bidragene. 

Samarbeid

Korona og rettsstaten er et tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Innlandet.

Publisert 14. mai 2021 18:00 - Sist endret 15. apr. 2022 13:28