Arrangementer

Tidligere

Bildet kan inneholde: hånd, erme, gest, finger, skrift.
Tid og sted: 23. mars 2021 10:0011:00, Zoom

Vil vi i framtiden trenge vaksinepass for å gå til frisøren? 

Tid og sted: 18. des. 2020 09:0010:00, Zoom

En ny smittesporingsapp - også kalt Smittestopp - skal lanseres 21 desember. Hva må til for å lykkes med den nye appen?

Bildet kan inneholde: rød, linje, balansere.
Tid og sted: 17. nov. 2020 11:0012:00, Seminaret er på Zoom

Hva var hjemmelsgrunnlaget for koronatiltakene høsten 2020? Hva slags hjemmelsgrunnlag brukes? Hva slags hjemmel er solid nok på ulike samfunnsområder, og hva er egentlig begrunnelsen for å iverksette tiltak uten hjemmel? 

Image may contain: Covid virus
Tid og sted: 25. aug. 2020 14:3015:30, Zoom Webinar

In this webinar, Kristin Bergtora Sandvik maps out global trends in 'Covid-19 law', including criminal law, welfare legislation and the human rights framework, with a view to draw out key lessons for global health.

Det svenske flagget
Tid og sted: 28. mai 2020 15:0016:00, https://uio.zoom.us/j/68916251448

Is the Swedish approach to Covid-19 exceptional? Can we explain the approach based on history or the political system? In this webinar we bring together scholars and scientists from the Nordic countries to try to explain the divergence. 

Illustrasjonsbilde av fallende aksjekurser med tekst Covid19
Tid og sted: 20. mai 2020 10:0011:00, Zoom

Den midlertidige loven om rekonstruksjon (gjeldsforhandlinger) skal redusere risiko for unødvendige konkurser. Virkemidlene i loven reiser rettslige problemstillinger av stor samfunnsmessig betydning. Vil lovendringen virke etter hensikten?

Tid og sted: 29. apr. 2020 10:0011:00, Zoom

Den første fasen av Korona-epidemien har stilt det norske samfunnet overfor en rekke vanskelige dilemmaer. Etikk har blitt noe ‘alle’ snakker om. 

Tid og sted: 15. apr. 2020 10:0011:00, Opptak

Hva er de langsiktige menneskerettslige, rettssikkerhetsmessige og rettsstatlige konsekvensene av koronaepidemien for mennesker på flukt?

Du kan se debatten i opptak.

Tid og sted: 31. mars 2020 10:0011:00, Opptak av seminaret

Debatten rundt Koronarespons, fullmaktslovgivning og rettssikkerhetsproblematikk har i løpet av den siste uken flyttet seg til distrikts-Norge. 

Forskerne tar debatten på et webinar om rettsstaten, lokalt folkestyre og hvordan lovgivningen også kan få konsekvenser for miljøet.

Fru Justitia og koronaviruset sammenstilt
Tid og sted: 23. mars 2020 10:0011:00, Opptak finnes på Youtube

«Koronaloven»: Hva har skjedd? Hvordan bør loven vurderes? Hvor går vi nå?

Lørdag 21. mars ble den nye kriseloven vedtatt av Stortinget. Det Juridisk fakultet og Institutt for fredsforskning (PRIO) tar debatten om den nye kriseloven på et Webinar.