Bedre helse for personer med ruslidelser i fengsel

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, eiendom, blond, frisyre.

Rose Elisabeth Boyle. Foto: Privat.

Om prosjektet

Roses ph.d.-prosjekt er del av PriSUD og undersøker anvendelse og virkning av ulike tilbud om behandling av ruslidelser i kriminalomsorgen. Fengselsinnsatte representerer både en utfordring og en mulighet for offentlige helsetjenester. De utsettes for diverse helse- og sosialproblemer, inkludert ruslidelser, i større grad enn den øvrige befolkningen før, under og etter soning. Men, under soningsperioden befinner de seg på unikt vis «tilgjengelige» for rusbehandlinger. Prosjektet stiller spørsmålet: Kan tilbud om behandling innenfor rammene av den strukturerte tilstedeværelse som fremkommer av å sone i fengsel, oppleves som en mulighet for positiv utvikling for utsatte individer med rusutfordringer og/eller sammensatt behov?

Målet er å bidra til utvikling av ny kunnskap som vil føre til økt livskvalitet, muligheter for tilfriskning og bedre psykisk og fysisk helse blant individer i fengsel både før, under og etter soning. Det er sentralt i prosjektet å undersøke dette kvalitativt og fra et aktørperspektiv: Mener innsatte, løslatte og fengselsansatte at eksisterende tilbud fremmer bedre helse, og hvordan bør eventuelt tilbud tilrettelegges bedre?


Ved hjelp av perspektiver fra tidligere og nåværende innsatte med erfaring av rusproblemer kan det undersøkes ulike faktorer som må til for at rusbehandling i fengsel skal lykkes, og så utvikle kunnskap som kan bidra til mer effektive rusbehandlingstilbud i fengsler og overgangsenheter i fremtiden. Det vil også være viktig å utforske nærmere betydningen av ulike faktorer som kjønn, etniske bakgrunn, alder og sosioøkonomiske forhold har for behandling av ruslidelser i fengselskonteksten. Studien skal støtte den kvantitative dataanalysen av norske registerdata som foregås i både PriSUD og søsterprosjektet PrisonHEALTH.

Mål

Avhandlingen skal leveres 2024.

Finansiering

Norges Forskningsråd

Publisert 22. sep. 2020 15:05 - Sist endret 22. sep. 2020 15:38