Rusbehandling i fengselskontekst

Prosjektet undersøker implementering og integrering av tiltak rettet mot personer med ruslidelser i fengsel, samt hvordan behandling for ruslidelser foregår i fengselskonteksten. Prosjektet er en del av forskningsprosjektet "PriSUD".

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, eiendom, blond, frisyre.

Foto: Christian Wangberg/Studio Wangberg.

Om prosjektet

Den globale sykdomsbyrden knyttet til rusavhengighet veier tyngst blant de mest utsatte gruppene i samfunnet, inkludert personer som soner i, eller er blitt løslatt fra fengsel. Omtrent halvparten av alle innsatte har en ruslidelse når de ankommer fengsel, og risikoen for overdose og tilbakefall etter løslatelse er svært høy. Denne gruppen kommer også dårligere ut når det gjelder diverse helse- og levekårsproblemer. Likevel er man på unikt vis «tilgjengelige» for ulike behandlingstiltak innenfor fengsels rammer. Hvordan disse tiltakene fungerer i praksis, mekanismer og prosesser knyttet til rusbehandling i fengsel, og hvilken betydning rustiltak i fengsel har for løslatelse, livet etter soning og recovery (tilfriskning) undersøkes i dette prosjektet.

Studien er kvalitativ og inngår i forskningsprosjektet PriSUD, søsterprosjektet til PrisonHEALTH.

Resultater

Målet er å bidra til utvikling av ny kunnskap som vil føre til økt livskvalitet og bedre psykisk og fysisk helse blant individer i fengsel både før, under og etter soning.

Prosjektperiode

Prosjektet løper i fire år med oppstart i 2020.

Finansiering

Prosjektet har eksternfinansiering fra Norges Forskningsråd.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, klær, skjønnhet.
Rose Elisabeth Boyle. Foto: Privat.
Publisert 22. sep. 2020 15:05 - Sist endret 24. mai 2022 20:33