Deltakere i Militærets forståelse av vold mot sivile i internasjonale operasjoner