De Andre ("The Others")

Selvforståelser og lojaliteter over 3 generasjoner i kjølvannet av politiske konflikter. Synet på ”de andre” etter at krigen er over.

Lavleen Kaur. Foto: UiO/Ystehede

Om prosjektet

Prosjektet tar for seg hvordan konflikter formes over tid og generasjoner. Delingen av det britiske India vi i dag kjenner som India og Pakistan, fant sted i august 1947. Dette resulterte i at over 10 millioner mennesker krysset grensen i en toveistrafikk. Over 1.5 millioner mennesker mistet livet i denne prosessen sommeren 1947. Delingen omtales som en av det indiske subkontinents voldeligste hendelser i moderne tid.

Kaur tar sikte på å dokumentere denne historiske begivenheten gjennom øyevitners egne fortellinger og opplevelser. Deres opplevelse av seg selv og ”de andre”. Dette vil bli knyttet opp til deres barn og barnebarns identitetsforståelse som nordmenn med en tung historisk konflikt i bagasjen. Hvilke tanker gjør disse seg om sin egen identitet i møte med ”de andre” og det norske storsamfunnet? Temaer som religion, politikk, kultur og tradisjon brukes for å forstå prosessene som utspiller seg når intervjupersonene ser seg selv i forhold til «den andre».

Hvilke spor har 1947 etterlatt seg hos de involverte partene og deres etterkommere? På hvilken måte? Hvilket forhold har de som opplevde delingen og deres etterkommere til hverandre i dag?

I offentlige «integreringsdebatter» blir til tider dikotomien Storsamfunnet og Innvandrersamfunnet stående som utgangspunkt. Kaur er opptatt av forhold innad i flyktning- og innvandrermiljøer i det norske samfunnet. Finnes det indre konflikter og motsetninger i de forskjellige miljøene som påvirker norske integreringsprosesser? Prosjektet vil ha en overføringsverdi også for andre verdenskonflikter som folk i Norge har flyttet fra og hvor opplevelser, minner og fordommer kanskje har blitt med i bagasjen. Hvordan påvirker det oss i det vi står ansikt til ansikt med «den andre» på norske arbeidsplasser eller i klasserom, og sammen skal skape det nye Norge?

 

 

Publisert 4. okt. 2016 15:37 - Sist endret 29. mai 2019 09:37