Kunnskap ved krise

Operasjonssentralens dannelse og anvendelse av kunnskap i hendelsesstyrt politiarbeid

Jenny Marie Lundgaard. Foto: UiO/Rabe.

Om prosjektet

Prosjektet en er studie av kunnskapsarbeid ved politiets operasjonssentral, hvor institusjonell etnografi anvendes som metodisk utgangspunkt. Prosjektet søker å beskrive og forstå hvordan kunnskapsorienteringen i politiet fungerer i møte med uforutsette hendelser, og hvordan sentralens situasjonsbestemte og skjønnspregede arbeid står i forhold til planverk og styringsdokumenter. Som et ledd i politiets beredskapssystemer skal operasjonssentralen styre hendelser, fatte beslutninger og instruere mannskap, både i det daglige og i ekstraordinært og krisepreget arbeid.

I prosjektet vil disse prosessene være utgangspunkt for å se på hvordan kunnskap dannes, anvendes og videreformidles i det hendelsesstyrte politiarbeidet. For å gripe nyanser og finmaskede strukturer i sentralens praksis benyttes en bred innsamling av empiri gjennom observasjon, intervju og analyse av logger og dokumenter.

Mål

Avhandlingen leveres høsten 2018

Finansiering

Politihøgskolen

Publisert 3. okt. 2016 10:46 - Sist endret 14. nov. 2016 13:30