Isolasjon under frihetsberøvelse

Marte Rua studerer bruken av isolasjon i norske fengsler.

Marte Rua. Foto: UiO/Ystehede.

Om prosjektet

Marte Rua studerer bruken av isolasjon i norske fengsler. Isolasjon er et svært inngripende maktmiddel, men brukes samtidig både rutinemessig og ofte i skandinaviske fengsler. Isolasjonens mulige skadevirkninger er veldokumenterte. Men vi vet lite om hvordan isolasjonen kommer til, og hva som virker inn på beslutningene som fattes. Kriminalomsorgen ønsker å begrense bruken av isolasjon, men må samtidig ivareta ro, orden og sikkerhet. Oppstår det dilemmaer, og hvordan blir de i så fall løst?

Med utgangspunkt i erfaringer til personer som er involvert, samt tekster og tall, skal Rua utforske praksiser og omfang av ulike former for isolasjon, slik at vi bedre kan forstå hvordan de oppstår.

Rua kombinerer ulike metoder i en institusjonell etnografi, en sosiologisk framgangsmåte der ambisjonen er å lage kunnskap som er nyttig for dem som studeres.

Mål

Avhandlingen leveres våren 2020.

 

Publisert 3. okt. 2016 11:03 - Sist endret 7. des. 2016 11:45