Forebyggende straff

Dette doktorgradsprosjektet handler om hva som skjer med ungdom (15-17 år) som blir pågrepet for brudd på narkotikalovgivningen.

Thomas Anton Sandøy. Foto: UiO/Rabe

Om prosjektet

Konkret handler prosjektet om reaksjonsformer som omtales som alternativer til mer tradisjonelle straffereaksjoner som bøtestraff og fengselsstraff. Eksempler på slike alternativer kan være påtaleunnlatelse med vilkår om ulike former for helse- og sosialfaglig oppfølging eller den nye ungdomsoppfølgingen administrert av konfliktrådet. Felles for disse reaksjonsformene er at de tar sikte på å rehabilitere, forbedre og reintegrere unge lovbrytere.

Forskingsprosjektet har som mål å utforske hvordan reaksjonsformene oppleves av de involverte parter, samt hvilke konsekvenser slik alternativ straff ser ut til å ha på ungdommens videre livsførsel. Intervju- og observasjonsdata vil belyse møtet med reaksjonsapparatet og gjennomføringen av de alternative reaksjonsformene, mens kriminalstatistikk og registerdata vil benyttes for å studere hvordan det går med ungdommen på lengre sikt.

Fungerer og oppleves de alternative reaksjonsformene slik de er tenkt? 

Mål

Avhandlingen leveres 2021.

Finansiering

Ansatt ved Folkehelseinstituttet (FHI).

 

Publisert 9. des. 2016 10:21 - Sist endret 15. mars 2021 13:21