Utforsking av den norske desistance-modellen

Prosjektet sammenligner norsk og britisk diskurs: hvordan snakker politikere og aviser om kriminalitet, fengselspolitikk og tilbakefall?

John Todd. Foto: UiO.

Om prosjektet

Desistance er en teori om hvordan mennesker slutter med kriminalitet.  Todds prosjekt skal se på denne forandringsprosessen bort fra kriminalitet i Norge. Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan politikere og aviser snakker om kriminalitet, fengselspolitikk og tilbakefall. Studien skal sammenligne norsk og britisk diskurs: hva er forskjellene og likhetene i hvordan de som bryter loven er beskrevet? Denne sammenligningen vil gi et rammeverk til den videre analysen av praksis i, og opplevelser av, justissystemet. 

Forskningsspørsmålene er:

  • Hvordan er de som bryter loven representert i diskursen?  Finnes det mulighet for forandring i disse representasjonene?
  • Hvordan er representasjonene reflektert i justissystemets praksis, både i offisiell dokumentasjon og i perspektivene til de som jobber i systemet?
  • Hvordan opplever de som prøver å komme seg ut av kriminalitet prosessen, og hvilke fortellinger skaper de om den?

Mål

Avhandlingen skal leveres sommer 2020.

 

 

Publisert 3. okt. 2016 10:06 - Sist endret 19. des. 2018 14:10