Deltakere i Utforsking av den norske desistance-modellen

Navn Telefon E-post Emneord
John Todd Stipendiat +47 22850221 john.todd@jus.uio.no EU, krig og konflikt, Kriminologi, Straff