English version of this page

BEYOND invitert til Det Norske Videnskaps-Akademi

 

BEYONDs prosjektleder Maja Janmyr er invitert til å presentere prosjektet på et lukket arrangement for medlemmer ved Det Norske Videnskaps-Akademi. Tittelen på forelesningen er: Quo vadis the 1951 Refugee Convention? Global flyktningbeskyttelse i dag og i morgen. 

Det Norske-Videnskaps Akademi. Foto: Wikipedia Commons

Tekst hentet fra arrangementomtalen på Det Norske Videnskaps-Akademi:

Foredrag ved Maja Janmyr, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo:

Quo vadis the 1951 Refugee Convention? Global flyktningbeskyttelse i dag og i morgen

Gjør internasjonale konvensjoner noen forskjell? Flyktningkonvensjonen av 1951 har lenge vært ansett som den internasjonale flyktningrettens «magna carta», og har vært det viktigste grunnlaget for å fremme søknader om asyl til verdens stater. Men flyktningbeskyttelse er likevel et svært politisert tema, og flere stater stiller nå åpent spørsmålstegn ved hvorvidt Flyktningkonvensjonen fremdeles er relevant. Mange av de viktigste vertslandene for verdens flyktninger har i tillegg ikke sluttet seg til konvensjonen.

Denne forelesningen føyer seg inn i rekken av pågående politiske og akademiske diskusjoner om «slutten» på det globale flyktningregimet, og undersøker hvorvidt Flyktningkonvensjonen faktisk spiller en avgjørende rolle for internasjonal beskyttelse for flyktninger. Er Flyktningkonvensjonen av betydning, og i så fall, hvordan? Les mer om arrangementet på Det Norske Videnskaps-Akademi.

Dette prosjektet mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under den Europeiske unions Horisont 2020-program, kontraktnummer 851121 (ERC Starting Grant 2019).

 

 

Publisert 26. nov. 2020 16:29 - Sist endra 11. mars 2021 10:40