Kriminologiske og rettssosiologiske studier i Grønland (avslutta)

Forskernettverk for kriminologiske og rettssosiologiske studier i Grønland (KRIG) arbeider med spørsmål knyttet til rettsutviklingen i Grønland og de øvrige nordiske land.

Grønland (grønl. Kalaallit Nunaat, «menneskenes land») er endel av Det danske riksfellesskapet. Selv om Grønnland er verdens største øy (etter Australia) bor det kun ca en halv million mennesker der. Dette bl.a. på grunn av det harde klima. Foto: Hannes Grobe (tilgjengelig gjennom CC-BY-SA-2.5)

Om prosjektet

Hovedtemaer forskerne befatter seg med er:

  • Rettsutviklingen i Grønland
  • Kriminalitetsutviklingen i Grønland
  • Kjønn og vold i Grønland
  • Komparative rettssosiologiske studier mellom Grønland og de øvrige nordiske land

Bakgrunn

Forskergruppen ble opprettet september 2006. KRIG består av forskere med bakgrunn i strafferett, kriminologi, rettssosiologi, sosialantropologi, sosialt arbeid og sosial økonomi.

Felles teoretiske perspektiver for temaene er: marginalisering, eksklusjon, systemkontroll, kolonialisering og nord/nord konflikt.

Finansiering

Ilsimatusarifik (Grønlands Universitet).

Finansiering kommer fra Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi (Nsfk) og Det Frie Forskningsraadet, Danmark. 

Samarbeid

Den er et samlingspunkt for forskere fra Københavns Universitet, Universitetet i Oslo og Ilsimatusarfik (Grønlands Universitet). 

Forskernettverket er ledet av professor Cecilie Høigård.

Publisert 23. okt. 2009 11:10 - Sist endra 22. jan. 2021 12:50

Kontakt

 

 

Deltakarar

Detaljert oversikt over deltakarar