English version of this page

Radikalisering og motstand

Dette prosjektet utforsker landskapet mellom hverdagsreligion, stigmatisering, ekstremisme og forebygging.

Bakgrunn

I de siste par årene har det vært en rekke terroraksjoner i Europa inspirert av jihadistisk ideologi. Flere unge muslimer har samtidig reist som fremmedkrigere til konfliktområder for å slutte seg til jihadistiske organisasjoner.

De fleste unge muslimer i Norge anser seg selv som religiøse og mot voldelig ekstremisme. For mange er islam en viktig del av livet som de utforsker og praktiserer i hverdagen. Prosjektet fremhever hverdagsreligion blant unge muslimer fremfor den gjentatte oppmerksomheten rettet mot voldelige jihadister. Det finnes en liten gruppe unge muslimer som tiltrekkes voldelige fortolkninger av islam. Mange av disse ungdommene har derimot ikke en religiøs bakgrunn, men kommer ofte fra en sosial kontekst preget av gatekultur, ulovlig bruk av rusmidler og kriminalitet.

Dette prosjektet utforsker landskapet mellom hverdagsreligion og ekstremisme. Vi ønsker å sette lys på en majoritet av unge muslimer i en offentlig debatt om islam og hvor mye fokus som er rettet mot ekstremisme. Vi undersøker hva islam betyr for unge muslimer, samt deres motstand mot ekstremisme i islams navn. Samtidig ser vi på de sosiale og kulturelle kontekstene til ekstremisme.

Professor Sveinung Sandberg leder prosjektet.

Om prosjektet

Vi intervjuer unge moderate muslimer, samt analyserer fortellinger fra gatekultur og «online». Forskningsprosjektet har fem delprosjekter. Det første undersøker holdninger til islam og motstanden mot ekstremisme blant unge muslimer. Det andre ser på muslimers erfaringer med ulike forebyggende tiltak mot ekstremisme. Det tredje tar for seg forholdet mellom jihadistisk undergrunnskultur og gatekultur. Det siste delprosjektets utforsker jihadistiske organisasjoners bruk av internett og sosiale medier.

Ny kunnskap om radikaliseringsprosesser på internett og i gatemiljøvil styrke grunnlaget for å kunne hindre terrorisme. Det er spesielt viktig å identifisere hvordan radikalisering motarbeides i muslimske miljøer. Systematisk innsamling av fortellinger og strategier som virker mot ekstremisme kan gjøre forebygging mer effektivt, nyansere fordommer og bidra til et mer informert offentlig ordskifte.

Delprosjekter

Finansiering

Prosjektet er finansiert av SAMKUL-programmet ved Norges Forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet samarbeider med forskere fra University of Cambridge (Storbritannia), University of Tennessee (USA), University of Alberta (USA), University of Tampere (Finland), Forsvarets forskningsinstitutt og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Publikasjoner

 • Ellefsen, Rune (2021). Why not talk about repression? Radical Activism and its Responses to Repression. PArtecipazione e COnflitto. ISSN 1972-7623. 14(1), s. 480–496. doi: 10.1285/i20356609v14i1p480. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). A repertoire of everyday resistance: Young Muslims’ responses to anti-Muslim hostility . Journal of Ethnic and Migration Studies. ISSN 1369-183X. doi: 10.1080/1369183X.2021.1894913. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhre Sunde, Hans; Ilan, Jonathan & Sandberg, Sveinung (2020). A Cultural Criminology of ‘New’ Jihad: Insights from Propaganda Magazines. Crime, Media, Culture: An International Journal. ISSN 1741-6590. doi: 10.1177/1741659020915509. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune & Jan, Jämte (2020). Countering extremism(s): Differences in local prevention of left-wing, right-wing and Islamist extremism. Journal for Deradicalization. ISSN 2363-9849. 24(Fall), s. 191–231.
 • Ellefsen, Rune (2020). Prevention of radicalization as an emergent field of plural policing in Norway: The accelerating role of militant Islamists. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP). ISSN 2703-7045.
 • Sandberg, Sveinung & Colvin, Sarah (2020). ‘ISIS is not Islam’: Epistemic Injustice, Everyday Religion, and Young Muslims’ Narrative Resistance. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 60(6), s. 1585–1605. doi: 10.1093/bjc/azaa035. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Sandberg, Sveinung (2019). "Jeg kan ikke se søstre gå i den fella". Unge muslimer som forebyggere. I Lid, Stian & Heierstad, Geir (Red.), Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518346. s. 199–222.
 • Tutenges, Sébastien (2019). Narrative ethnography under pressure: Researching storytelling on the street. I Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (Red.), The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781787690066.
 • Sandberg, Sveinung & Andersen, Jan Christoffer (2019). Opposing violent extremism through counternarratives: Four forms of narrative resistance. I Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (Red.), The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781787690066. s. 445–466. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ilan, Jonathan & Sandberg, Sveinung (2019). How 'gangsters' become jihadists: Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 16(3), s. 278–294. doi: 10.1177/1477370819828936. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Islamic State Propaganda: Between social movement framing and subcultural provocation. Terrorism and Political Violence. ISSN 0954-6553. 32(7), s. 1506–1526. doi: 10.1080/09546553.2018.1484356. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Linge, Marius & Bangstad, Sindre (2020). Salafisme i Norge: historien om Islam Net og Profetens Ummah. Frekk Forlag AS. ISBN 978-82-93097-98-3. 114 s.
 • Sandberg, Sveinung; Andersen, Jan Christoffer; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Linge, Marius; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Shokr, Samah [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031262. 280 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon: The key differences in prevention of left-wing, right-wing, and Islamist extremism. Right Now!.
 • Ellefsen, Rune (2021). The Dynamics of Restraint in the Stop Huntingdon Animal Cruelty Campaign.
 • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon: The key differences in prevention of left-wing, right-wing, and Islamist extremism.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Interrupting radicalization: The impacts of family, peer and police intervention.
 • Jämte, Jan & Ellefsen, Rune (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon .
 • Ellefsen, Rune (2021). Forsker på tiltak mot radikalisering: Har blandede erfaringer med politiet. [Avis]. Dagsavisen.
 • Ellefsen, Rune (2021). The emergence of radicalization policing in Nordic countries. Nordic Criminology Blog.
 • Ellefsen, Rune (2020). Differences in local prevention of left-wing, right-wing and Islamist extremism.
 • Ellefsen, Rune (2020). Opponent på NKVTS-seminar: Mental health issues in prevention of violent extremism.
 • Jakobsen, Siw Ellen & Ellefsen, Rune (2020). Hva skjer når man kaller aktivistgrupper for voldelige ekstremister? [Internett]. Forskning.no.
 • Ellefsen, Rune (2020). Hvordan unge muslimer opplever og reagerer på muslimhets.
 • Ellefsen, Rune & Mohamed, Idil (2020). Kunnskapsoppsummering til Bufdir: "Å være unge muslim i Norge: hverdagstro, opplevelser av og reaksjoner på muslimhets".
 • Ellefsen, Rune (2020). Preventing radicalization and violent extremism in Norway: The emergence of a new field of policy and practice.
 • Ellefsen, Rune & Skogvang, Stig Gøran (2020). Ekstremisme. [Radio]. Radio Nova.
 • Mohamed, Idil Abdi Abdulle (2020). Hvordan er det å vokse opp som ung muslim i Norge?
 • Banafsheh, Azin; Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2020). Hvordan møter muslimer religiøs hets? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Ellefsen, Rune; Banafsheh, Azin & Jakobsen, Siw Ellen (2020). Hvordan møter unge muslimer hets? [Internett]. Forskning.no.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2020). A repertoire of everyday resistance: How young Muslims' respond to anti-Muslim hostility.
 • Ellefsen, Rune & Jan, Jämte (2020). Being labelled as “violent extremists”: The consequences of soft repression. Right Now!.
 • Ellefsen, Rune; Jakobsen, Siw Ellen & Banafsheh, Azin (2020). How do young Muslims deal with hate speech and verbal assaults? [Internett]. ScienceNorway.no.
 • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2019). Being labeled as “violent extremists”: The effects of soft repression on individual, organizational and movement levels.
 • Ellefsen, Rune (2019). Managing militant Islamism in Norway (2009-2019): A process-oriented perspective.
 • Ellefsen, Rune; Gule, Lars & Høgestøl, Sofie A.E. (2019). Fremmedkrigere og terror.
 • Sandberg, Sveinung (2019). Street-jihadi nexus.
 • Sandberg, Sveinung (2019). Everyday Islam and violent extremism: Counter narratives and public sociology.
 • Sandberg, Sveinung (2019). Team ethnography and public criminology.
 • Linge, Marius; Andersen, Jan Christoffer; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Shokr, Samah (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Linge, Marius (2018). Hva skaper radikalisering?
 • Linge, Marius (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Linge, Marius & Mohamed, Idil Abdi Abdulle (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Sandberg, Sveinung; Linge, Marius; Andersen, Jan Christoffer; Mohamed, Idil Abdi Abdulle; Shokr, Samah & Gasser, Tiffany Linn Utvær (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Linge, Marius; Shokr, Samah; Mohamed, Idil Abdi Abdulle; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Jihad - det er jackpot for dem.
 • Linge, Marius; Shokr, Samah; Mohamed, Idil Abdi Abdulle; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Jihad - det er jackpot for dem.
 • Andersen, Jan Christoffer; Linge, Marius; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Tutenges, Sébastien (2018). Motstand mot ekstremisme.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Gatekultur, radikalisering og motstand.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Gammel gatekultur møter en ny jihadi cool.
 • Tutenges, Sébastien (2018). Oppostion from the street.
 • Tutenges, Sébastien (2018). Modstand mod jihadisme.
 • Tutenges, Sébastien (2018). Gatekultur og jihadisme.
 • Tutenges, Sébastien (2018). Street crime and jihadism.
 • Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Unge norske muslimer driver «hverdagsmotstand» mot ekstremisme . Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Sandberg, Sveinung (2018). How ‘gangsters’ become jihadists (and why most don’t): Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus.
 • Sandberg, Sveinung; Andersen, Jan Christoffer; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Linge, Marius (2018). Unge muslimske stemmer.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Changes in Street Culture: The new role of religion.
 • Sandberg, Sveinung (2018). How 'gangsters' become jihadists (and why most don't): Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus .
 • Sandberg, Sveinung (2018). Unge Muslimske Stemmer: Om tro og ekstremisme.
 • Sandberg, Sveinung (2017). Gatekultur og Jihadisme.
 • Linge, Marius (2017). Resistance towards jihadism among Young Norwegian Salafis.
 • Sandberg, Sveinung (2017). The street-jihadi nexus.
 • Shokr, Samah & Linge, Marius (2017). Forskere forklarer hvorfor unge muslimske menn og kvinner tiltrekkes, eller motstår, voldelig jihadisme.
 • Tutenges, Sébastien (2017). Emotional barriers to jihadism.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. sep. 2016 14:50 - Sist endret 26. juli 2021 20:47

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere