English version of this page

Radikalisering og motstand

Prosjektet utforsket forholdet mellom hverdagsreligion, stigmatisering, ekstremisme og forebygging.

Forskningsprosjektet "Radikalisering og motstand" var ledet av Professor Sveinung Sandberg og bestod av fem delprosjekter.

Motstand mot ekstremisme

Prosjektet undersøkte holdninger til islam og motstanden mot ekstremisme blant unge muslimer. Det viktigste resultatet var å vise hvordan motstanden ble uttrykt gjennom fortolkning av islamske begreper og narrative strategier som ignorering, latterliggjøring og emosjonelle uttrykk. Vi intervjuet 90 unge muslimer som fortalte om kampen mellom moderate og mer ekstreme strømninger i islam. Studiene viser hvordan voldelig jihadisme forhandles og bekjempes daglig i muslimske miljøer. Les mer

Diskriminering og reaksjoner

Prosjektet undersøkte muslimhets og rasisme og la spesielt vekt på hvordan unge etniske minoriteter gjorde motstand mot hat og diskriminering. Ved hjelp av ytterligere 40 intervjuer med unge med etnisk minoritetsbakgrunn utforsket vi samspillet mellom ulike former for diskriminering og nye former for sosial mobilisering (BLM - Black Lives Matter). Vi viser at de blant annet bagatelliserer, går i dialog, utfordrer, bruker humor og mobiliserer til sosial protest som respons på hets og rasisme. Les mer

Gatekultur og jihadisme

Prosjektet tok for seg forholdet mellom jihadisme og gatekultur. Det ble benyttet en rekke data, men det viktigste var ett års feltarbeid blant unge kriminelle muslimer i Oslo. I motsetning til den dominerende litteraturen på feltet, viser funn fra dette prosjektet stor motstand mot jihadisme blant unge marginaliserte etniske minoriteter. Motstanden var blant annet basert på at de anså terrorister som feige og lite mandige, noe som ble sett ned på i gatekulturen. Samtidig beskriver vi også hvorfor noen i disse miljøene trekkes mot ekstremisme. Les mer

Radikalisering på nett

Prosjektet utforsket jihadistiske organisasjoners bruk av internett og sosiale medier. Her ble blant annet den tette symbolske forbindelsen mellom gatekultur og vestlig ekstremistisk kultur utforsket. Mye tyder på at det har utviklet seg en ny hybrid street-jihadi kultur, med spesiell appell til unge marginaliserte, spenningssøkende og voldsforherligende unge menn. Les mer

Forebygging av ekstremisme

Prosjektet undersøkte muslimers erfaringer med forebyggende tiltak mot ekstremisme. Vi studerte også myndigheters tiltak for å håndtere jihadisme. Funnene viser at den viktigste forebyggingen av ekstremisme kommer fra nærmiljø, venner og familie og at politi og myndigheter spiller en mindre rolle. Vi viser også hvordan det nye policy-feltet for forebygging av radikalisering vokste fram som respons på økt aktivitet i norske jihadistiske miljøer. Les mer

Forskningsprosjektet «Radikalisering og mostand» har resultert i 40 akademiske publikasjoner og 19 forskere fra seks land har skrevet på data fra prosjektet. Åtte masterstudenter var også tilknyttet.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert av SAMKUL-programmet ved Norges Forskningsråd.

Publikasjoner

 • Ellefsen, Rune; Banafsheh, Azin & Sandberg, Sveinung (2022). Resisting racism in everyday life: From ignoring to confrontation and protest. Ethnic and Racial Studies. ISSN 0141-9870. doi: 10.1080/01419870.2022.2094716. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2022). Everyday Prevention of Radicalization: The impacts of family, peer and police intervention. Studies in Conflict and Terrorism. ISSN 1057-610X. doi: 10.1080/1057610X.2022.2037185. Fulltekst i vitenarkiv
 • Linge, Marius; Sandberg, Sveinung & Tutenges, Sébastien (2022). Confluences of Street Culture and Jihadism: The Spatial, Bodily, and Narrative Dimensions of Radicalization. Terrorism and Political Violence. ISSN 0954-6553. s. 1–17. doi: 10.1080/09546553.2022.2042269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2022). Black Lives Matter: The role of emotions in political engagement. Sociology. ISSN 0038-0385. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2022). The causes, content and consequences of repression: A framework for analyzing protest control in the counter-extremism era. Social Movement Studies. ISSN 1474-2837. doi: 10.1080/14742837.2022.2067140. Fulltekst i vitenarkiv
 • Qvotrup Jensen, Sune; Fuglsang Larsen, Jeppe & Sandberg, Sveinung (2021). Rap, Islam and Jihadi Cool: The attractions of the Western jihadi subculture. Crime, Media, Culture: An International Journal. ISSN 1741-6590. doi: 10.1177/17416590211025573. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune (2021). Why not talk about repression? Radical Activism and its Responses to Repression. PArtecipazione e COnflitto. ISSN 1972-7623. 14(1), s. 480–496. doi: 10.1285/i20356609v14i1p480. Fulltekst i vitenarkiv
 • Banafsheh, Azin; Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). "Jævla terrorist!" Muslimhets og hverdagsmotstand. I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73299-8. s. 317–335. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung & Ibarra Rojas, Lucero (2021). A farewell to the lone hero researcher: team research and writing. Crime, law and social change. ISSN 0925-4994. s. 1–18. doi: 10.1007/s10611-021-10006-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tutenges, Sébastien & Sandberg, Sveinung (2021). Street culture meets extremism: How Muslims involved in street life and crime oppose jihadism. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. doi: 10.1093/bjc/azab117. Fulltekst i vitenarkiv
 • Linge, Marius (2021). Muslim narratives of desistance among Norwegian street criminals: Stories of reconciliation, purification and exclusion. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. s. 1–18. doi: 10.1177/14773708211018648.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). A repertoire of everyday resistance: young Muslims’ responses to anti-Muslim hostility. Journal of Ethnic and Migration Studies. ISSN 1369-183X. 48(11), s. 2601–2619. doi: 10.1080/1369183X.2021.1894913. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune (2020). Prevention of radicalization as an emergent field of plural policing in Norway: The accelerating role of militant Islamists. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP). ISSN 2703-7045. 8(1), s. 1–23. doi: 10.18261/ISSN.2703-7045-2021-01-03.
 • Myhre Sunde, Hans; Ilan, Jonathan & Sandberg, Sveinung (2020). A Cultural Criminology of ‘New’ Jihad: Insights from Propaganda Magazines. Crime, Media, Culture: An International Journal. ISSN 1741-6590. doi: 10.1177/1741659020915509. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune & Jan, Jämte (2020). Countering extremism(s): Differences in local prevention of left-wing, right-wing and Islamist extremism. Journal for Deradicalization. ISSN 2363-9849. 24(Fall), s. 191–231.
 • Sandberg, Sveinung & Colvin, Sarah (2020). ‘ISIS is not Islam’: Epistemic Injustice, Everyday Religion, and Young Muslims’ Narrative Resistance. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 60(6), s. 1585–1605. doi: 10.1093/bjc/azaa035. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Sandberg, Sveinung (2019). "Jeg kan ikke se søstre gå i den fella". Unge muslimer som forebyggere. I Lid, Stian & Heierstad, Geir (Red.), Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518346. s. 199–222.
 • Tutenges, Sébastien (2019). Narrative ethnography under pressure: Researching storytelling on the street. I Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (Red.), The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781787690066.
 • Sandberg, Sveinung & Andersen, Jan Christoffer (2019). Opposing violent extremism through counternarratives: Four forms of narrative resistance. I Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (Red.), The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781787690066. s. 445–466. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ilan, Jonathan & Sandberg, Sveinung (2019). How 'gangsters' become jihadists: Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 16(3), s. 278–294. doi: 10.1177/1477370819828936. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Islamic State Propaganda: Between social movement framing and subcultural provocation. Terrorism and Political Violence. ISSN 0954-6553. 32(7), s. 1506–1526. doi: 10.1080/09546553.2018.1484356. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Linge, Marius & Bangstad, Sindre (2020). Salafisme i Norge: historien om Islam Net og Profetens Ummah. Frekk Forlag AS. ISBN 978-82-93097-98-3. 114 s.
 • Sandberg, Sveinung; Andersen, Jan Christoffer; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Linge, Marius; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Shokr, Samah [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031262. 280 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon: The key differences in prevention of left-wing, right-wing, and Islamist extremism.
 • Jämte, Jan & Ellefsen, Rune (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon .
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Interrupting radicalization: The impacts of family, peer and police intervention.
 • Ellefsen, Rune (2021). The emergence of radicalization policing in Nordic countries. Nordic Criminology Blog.
 • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon: The key differences in prevention of left-wing, right-wing, and Islamist extremism. Right Now!.
 • Ellefsen, Rune (2021). BLM i Norge skapte ny bølge med aktivister. [Internett]. NRK.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Black Lives Matter: The role of emotions for mobilization and demobilization.
 • Ellefsen, Rune (2021). Forsker på tiltak mot radikalisering: Har blandede erfaringer med politiet. [Avis]. Dagsavisen.
 • Tutenges, Sébastien (2021). Wild Pursuits.
 • Tutenges, Sébastien (2021). Street culture meets jihadism.
 • Sandberg, Sveinung (2021). MuslimVoices: Good practice exchange.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Interrupting radicalization: The impact of family and peer-based vs. police-based intervention.
 • Ellefsen, Rune; Sjøen, Martin Meggele & Jämte, Jan (2021). Key dilemmas in the prevention of radicalization and violent extremism.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Black Lives Matter: The role of emotions for mobilization and demobilization.
 • Banafsheh, Azin & Pedersen, Willy (2021). "Jævla terrorist!" Muslimhets og hverdagsmotsand.
 • Banafsheh, Azin & Ellefsen, Rune (2021). "Jævla terrorist!" Muslimhets og hverdagsmotstand.
 • Banafsheh, Azin (2021). "Jævla terrorist!" Muslimhets og hverdagsmotstand.
 • Tutenges, Sébastien (2021). Street-level Counter-Terrorism.
 • Tutenges, Sébastien (2021). Varieties of Violence.
 • Banafsheh, Azin (2021). Alina (18): – Jeg ble kalt «muslimske faen». [Avis]. VG.
 • Ellefsen, Rune (2020). Hvordan unge muslimer opplever og reagerer på muslimhets.
 • Ellefsen, Rune & Mohamed, Idil (2020). Kunnskapsoppsummering til Bufdir: "Å være unge muslim i Norge: hverdagstro, opplevelser av og reaksjoner på muslimhets".
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2020). A repertoire of everyday resistance: How young Muslims' respond to anti-Muslim hostility.
 • Ellefsen, Rune (2020). Differences in local prevention of left-wing, right-wing and Islamist extremism.
 • Ellefsen, Rune (2020). Opponent på NKVTS-seminar: Mental health issues in prevention of violent extremism.
 • Ellefsen, Rune; Jakobsen, Siw Ellen & Banafsheh, Azin (2020). How do young Muslims deal with hate speech and verbal assaults? [Internett]. ScienceNorway.no.
 • Ellefsen, Rune; Banafsheh, Azin & Jakobsen, Siw Ellen (2020). Hvordan møter unge muslimer hets? [Internett]. Forskning.no.
 • Mohamed, Idil Abdi Abdulle (2020). Hvordan er det å vokse opp som ung muslim i Norge?
 • Jakobsen, Siw Ellen & Ellefsen, Rune (2020). Hva skjer når man kaller aktivistgrupper for voldelige ekstremister? [Internett]. Forskning.no.
 • Banafsheh, Azin; Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2020). Hvordan møter muslimer religiøs hets? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Ellefsen, Rune & Jan, Jämte (2020). Being labelled as “violent extremists”: The consequences of soft repression. Right Now!.
 • Ellefsen, Rune & Skogvang, Stig Gøran (2020). Ekstremisme. [Radio]. Radio Nova.
 • Ellefsen, Rune (2020). Preventing radicalization and violent extremism in Norway: The emergence of a new field of policy and practice.
 • Sandberg, Sveinung (2019). Team ethnography and public criminology.
 • Sandberg, Sveinung (2019). Street-jihadi nexus.
 • Sandberg, Sveinung (2019). Everyday Islam and violent extremism: Counter narratives and public sociology.
 • Ellefsen, Rune; Gule, Lars & Høgestøl, Sofie A.E. (2019). Fremmedkrigere og terror.
 • Ellefsen, Rune (2019). Managing militant Islamism in Norway (2009-2019): A process-oriented perspective.
 • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2019). Being labeled as “violent extremists”: The effects of soft repression on individual, organizational and movement levels.
 • Tutenges, Sébastien (2019). Street culture meets jihadism.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Unge Muslimske Stemmer: Om tro og ekstremisme.
 • Sandberg, Sveinung; Andersen, Jan Christoffer; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Linge, Marius (2018). Unge muslimske stemmer.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Changes in Street Culture: The new role of religion.
 • Sandberg, Sveinung (2018). How 'gangsters' become jihadists (and why most don't): Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus .
 • Sandberg, Sveinung (2018). How ‘gangsters’ become jihadists (and why most don’t): Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus.
 • Andersen, Jan Christoffer; Linge, Marius; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Tutenges, Sébastien (2018). Motstand mot ekstremisme.
 • Linge, Marius; Shokr, Samah; Mohamed, Idil Abdi Abdulle; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Jihad - det er jackpot for dem.
 • Linge, Marius; Shokr, Samah; Mohamed, Idil Abdi Abdulle; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Jihad - det er jackpot for dem.
 • Tutenges, Sébastien (2018). Modstand mod jihadisme.
 • Tutenges, Sébastien (2018). Gatekultur og jihadisme.
 • Tutenges, Sébastien (2018). Street crime and jihadism.
 • Tutenges, Sébastien (2018). Oppostion from the street.
 • Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Unge norske muslimer driver «hverdagsmotstand» mot ekstremisme . Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Linge, Marius (2018). Hva skaper radikalisering?
 • Linge, Marius; Andersen, Jan Christoffer; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Shokr, Samah (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Linge, Marius (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Linge, Marius & Mohamed, Idil Abdi Abdulle (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Sandberg, Sveinung; Linge, Marius; Andersen, Jan Christoffer; Mohamed, Idil Abdi Abdulle; Shokr, Samah & Gasser, Tiffany Linn Utvær (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Gatekultur, radikalisering og motstand.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Gammel gatekultur møter en ny jihadi cool.
 • Sandberg, Sveinung (2017). Gatekultur og Jihadisme.
 • Linge, Marius (2017). Resistance towards jihadism among Young Norwegian Salafis.
 • Sandberg, Sveinung (2017). The street-jihadi nexus.
 • Shokr, Samah & Linge, Marius (2017). Forskere forklarer hvorfor unge muslimske menn og kvinner tiltrekkes, eller motstår, voldelig jihadisme.
 • Tutenges, Sébastien (2017). Emotional barriers to jihadism.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. sep. 2016 14:50 - Sist endret 16. sep. 2022 16:24