English version of this page

Radikalisering og motstand

Dette prosjektet utforsker landskapet mellom hverdagsreligion, stigmatisering, ekstremisme og forebygging.

Bakgrunn

I de siste par årene har det vært en rekke terroraksjoner i Europa inspirert av jihadistisk ideologi. Flere unge muslimer har samtidig reist som fremmedkrigere til konfliktområder for å slutte seg til jihadistiske organisasjoner.

De fleste unge muslimer i Norge anser seg selv som religiøse og mot voldelig ekstremisme. For mange er islam en viktig del av livet som de utforsker og praktiserer i hverdagen. Prosjektet fremhever hverdagsreligion blant unge muslimer fremfor den gjentatte oppmerksomheten rettet mot voldelige jihadister. Det finnes en liten gruppe unge muslimer som tiltrekkes voldelige fortolkninger av islam. Mange av disse ungdommene har derimot ikke en religiøs bakgrunn, men kommer ofte fra en sosial kontekst preget av gatekultur, ulovlig bruk av rusmidler og kriminalitet.

Dette prosjektet utforsker landskapet mellom hverdagsreligion og ekstremisme. Vi ønsker å sette lys på en majoritet av unge muslimer i en offentlig debatt om islam og hvor mye fokus som er rettet mot ekstremisme. Vi undersøker hva islam betyr for unge muslimer, samt deres motstand mot ekstremisme i islams navn. Samtidig ser vi på de sosiale og kulturelle kontekstene til ekstremisme.

Professor Sveinung Sandberg leder prosjektet.

Om prosjektet

Vi intervjuer unge moderate muslimer, samt analyserer fortellinger fra gatekultur og «online». Forskningsprosjektet er delt i tre. Det første delprosjektet undersøker holdninger til islam og motstanden mot ekstremisme blant unge muslimer. Det andre ser på forholdet mellom jihadistisk undergrunnskultur og gatekultur. Målet med det tredje delprosjektet er å identifisere jihadistiske organisasjoners bruk av internett og sosiale medier.

Ny kunnskap om radikaliseringsprosesser på internett og i gatemiljø vil styrke innsatsen for å forhindre terrorisme. Det er spesielt viktig å identifisere hvordan radikalisering motarbeides i muslimske miljøer. Systematisk innsamling av fortellinger og strategier som virker mot ekstremisme kan gjøre forebygging mer effektivt, nyansere fordommer og bidra til et mer informert offentlig ordskifte.

Delprosjekter

Finansiering

Prosjektet er finansiert av SAMKUL-programmet ved Norges Forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet samarbeider med forskere fra University of Cambridge (Storbritannia), University of Tennessee (USA), University of Alberta (USA), University of Tampere (Finland), Forsvarets forskningsinstitutt og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Publikasjoner

 • Rune Ellefsen & Sveinung Sandberg (2021). A repertoire of everyday resistance: Young Muslims’ responses to anti-Muslim hostility. Journal of Ethnic and Migration Studies.  ISSN 1369-183X.
 • Hans Myhre Sunde; Jonathan Ilan & Sveinung Sandberg (2020). A Cultural Criminology of ‘New’ Jihad: Insights from Propaganda Magazines. Crime, Media, Culture: An International Journal.  ISSN 1741-6590.
 • Sveinung Sandberg & Sarah Colvin (2020). ‘ISIS is not Islam’: Epistemic Injustice, Everyday Religion, and Young Muslims’ Narrative Resistance. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955.  60, s 1585- 1605
 • Rune Ellefsen & Jämte Jan (2020). Countering extremism(s): Differences in local prevention of left-wing, right-wing and Islamist extremism. Journal for Deradicalization.  ISSN 2363-9849.  24, s 191- 231
 • Rune Ellefsen (2020). Prevention of radicalization as an emergent field of plural policing in Norway: The accelerating role of militant Islamists. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP).  ISSN 2703-7045.
 • Idil Abdi Abdulle Mohamed & Sveinung Sandberg (2019). "Jeg kan ikke se søstre gå i den fella". Unge muslimer som forebyggere, I: Stian Lid & Geir Heierstad (red.),  Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205518346.  9.  s 199 - 222
 • Sébastien Tutenges (2019). Narrative ethnography under pressure: Researching storytelling on the street., I: Thomas Ugelvik; Sveinung Sandberg; Lois Presser & Jennifer Fleetwood (red.),  The Emerald Handbook of Narrative Criminology.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781787690066.  2.
 • Sveinung Sandberg & Jan Christoffer Andersen (2019). Opposing violent extremism through counternarratives: Four forms of narrative resistance, I: Thomas Ugelvik; Sveinung Sandberg; Lois Presser & Jennifer Fleetwood (red.),  The Emerald Handbook of Narrative Criminology.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781787690066.  Chapter 22.  s 445 - 466
 • Jonathan Ilan & Sveinung Sandberg (2019). How 'gangsters' become jihadists: Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus. European Journal of Criminology.  ISSN 1477-3708.  16, s 278- 294
 • Jan Christoffer Andersen & Sveinung Sandberg (2018). Islamic State Propaganda: Between social movement framing and subcultural provocation. Terrorism and Political Violence.  ISSN 0954-6553.  32, s 1506- 1526

Se alle arbeider i Cristin

 • Marius Linge & Sindre Bangstad (2020). Salafisme i Norge: historien om Islam Net og Profetens Ummah. Frekk Forlag AS.  ISBN 978-82-93097-98-3.  114 s.
 • Sveinung Sandberg; Jan Christoffer Andersen; Tiffany Linn Utvær Gasser; Marius Linge; Idil Abdi Abdulle Mohamed; Samah Shokr & Sébastien Tutenges, Marius Linge; Idil Abdi Abdulle Mohamed; Sveinung Sandberg; Jan Christoffer Andersen; Tiffany Linn Utvær Gasser; Samah Shokr & Sébastien Tutenges (red.) (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031262.  280 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rune Ellefsen & Jan Jämte (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon: The key differences in prevention of left-wing, right-wing, and Islamist extremism.
 • Rune Ellefsen & Sveinung Sandberg (2021). Interrupting radicalization: The impacts of family, peer and police intervention.
 • Jan Jämte & Rune Ellefsen (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon.
 • Rune Ellefsen (2021). The Dynamics of Restraint in the Stop Huntingdon Animal Cruelty Campaign.
 • Rune Ellefsen & Jan Jämte (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon: The key differences in prevention of left-wing, right-wing, and Islamist extremism. Right Now!.
 • Rune Ellefsen (2020). Hvordan unge muslimer opplever og reagerer på muslimhets.
 • Idil Abdi Abdulle Mohamed (2020). Hvordan er det å vokse opp som ung muslim i Norge?.
 • Rune Ellefsen (2020). Opponent på NKVTS-seminar: Mental health issues in prevention of violent extremism.
 • Rune Ellefsen (2020). Differences in local prevention of left-wing, right-wing and Islamist extremism.
 • Rune Ellefsen (2020). Preventing radicalization and violent extremism in Norway: The emergence of a new field of policy and practice.
 • Rune Ellefsen & Sveinung Sandberg (2020). A repertoire of everyday resistance: How young Muslims' respond to anti-Muslim hostility.
 •  (2020). Kunnskapsoppsummering til Bufdir: "Å være unge muslim i Norge: hverdagstro, opplevelser av og reaksjoner på muslimhets".
 •  (2020). Ekstremisme.
 •  (2020). Hva skjer når man kaller aktivistgrupper for voldelige ekstremister?.
 •  (2020). Hvordan møter unge muslimer hets?.
 •  (2020). How do young Muslims deal with hate speech and verbal assaults?.
 • Azin Banafsheh; Rune Ellefsen & Sveinung Sandberg (2020). Hvordan møter muslimer religiøs hets?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Rune Ellefsen & Jämte Jan (2020). Being labelled as “violent extremists”: The consequences of soft repression. Right Now!.
 • Rune Ellefsen & Jan Jämte (2019). Being labeled as “violent extremists”: The effects of soft repression on individual, organizational and movement levels.
 • Rune Ellefsen (2019). Managing militant Islamism in Norway (2009-2019): A process-oriented perspective.
 • Rune Ellefsen; Lars Gule & Sofie A.E. Høgestøl (2019). Fremmedkrigere og terror.
 • Sveinung Sandberg (2019). Everyday Islam and violent extremism: Counter narratives and public sociology..
 • Sveinung Sandberg (2019). Team ethnography and public criminology.
 • Sveinung Sandberg (2019). Street-jihadi nexus.
 • Sébastien Tutenges (2018). Gatekultur og jihadisme.
 • Marius Linge & Idil Abdi Abdulle Mohamed (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Marius Linge; Jan Christoffer Andersen; Idil Abdi Abdulle Mohamed & Samah Shokr (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Marius Linge; Samah Shokr; Idil Abdi Abdulle Mohamed; Tiffany Linn Utvær Gasser; Jan Christoffer Andersen & Sveinung Sandberg (2018). Jihad - det er jackpot for dem.
 • Marius Linge; Samah Shokr; Idil Abdi Abdulle Mohamed; Tiffany Linn Utvær Gasser; Jan Christoffer Andersen & Sveinung Sandberg (2018). Jihad - det er jackpot for dem.
 • Sveinung Sandberg (2018). Gammel gatekultur møter en ny jihadi cool.
 • Jan Christoffer Andersen; Marius Linge; Idil Abdi Abdulle Mohamed & Sébastien Tutenges (2018). Motstand mot ekstremisme.
 • Marius Linge (2018). Hva skaper radikalisering?.
 • Sébastien Tutenges (2018). Modstand mod jihadisme.
 • Sébastien Tutenges (2018). Oppostion from the street.
 • Sébastien Tutenges (2018). Street crime and jihadism.
 • Marius Linge (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Sveinung Sandberg; Marius Linge; Jan Christoffer Andersen; Idil Abdi Abdulle Mohamed; Samah Shokr & Tiffany Linn Utvær Gasser (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Sveinung Sandberg (2018). Gatekultur, radikalisering og motstand.
 • Sveinung Sandberg; Jan Christoffer Andersen; Tiffany Linn Utvær Gasser; Idil Abdi Abdulle Mohamed & Marius Linge (2018). Unge muslimske stemmer.
 • Sveinung Sandberg (2018). How ‘gangsters’ become jihadists (and why most don’t): Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus.
 • Sveinung Sandberg (2018). How 'gangsters' become jihadists (and why most don't): Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus.
 • Sveinung Sandberg (2018). Changes in Street Culture: The new role of religion.
 • Sveinung Sandberg (2018). Unge Muslimske Stemmer: Om tro og ekstremisme.
 • Jan Christoffer Andersen & Sveinung Sandberg (2018). Unge norske muslimer driver «hverdagsmotstand» mot ekstremisme. Aftenposten Viten.  ISSN 2464-3033.
 • Sveinung Sandberg (2017). Gatekultur og Jihadisme.
 • Sébastien Tutenges (2017). Emotional barriers to jihadism.
 • Marius Linge (2017). Resistance towards jihadism among Young Norwegian Salafis.
 • Sveinung Sandberg (2017). The street-jihadi nexus.
 •  (2017). Forskere forklarer hvorfor unge muslimske menn og kvinner tiltrekkes, eller motstår, voldelig jihadisme.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. sep. 2016 14:50 - Sist endret 27. nov. 2020 09:34

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere