English version of this page

Radikalisering og motstand (avsluttet)

Prosjektet utforsket landskapet mellom hverdagsreligion, stigmatisering, ekstremisme og forebygging.

Forskningsprosjektet "Radikalisering og motstand" var ledet av Professor Sveinung Sandberg og bestod av fem delprosjekter.

Motstand mot ekstremisme

Prosjektet undersøkte holdninger til islam og motstanden mot ekstremisme blant unge muslimer. Det viktigste resultatet var å vise hvordan motstanden ble uttrykt gjennom fortolkning av islamske begreper og narrative strategier som ignorering, latterliggjøring og emosjonelle uttrykk. Vi intervjuet 90 unge muslimer som fortalte om kampen mellom moderate mer ekstreme strømninger i islam. Studiene viser hvordan voldelig jihadisme forhandles og bekjempes daglig i muslimske miljøer. Les mer

Diskriminering og reaksjoner

Prosjektet undersøkte muslimhets og rasisme og la spesielt vekt på hvordan unge etniske minoriteter gjorde motstand mot hat og diskriminering. Ved hjelp av ytterligere 40 intervjuer med unge med etnisk minoritetsbakgrunn utforsket vi samspillet mellom ulike former for diskriminering og nye former for sosial mobilisering (BLM - Black Lives Matter). Vi viser at de blant annet bagatelliserer, går i dialog, utfordrer, bruker humor og mobiliserer til sosial protest som respons på hets og rasisme. Les mer

Gatekultur og jihadisme

Prosjektet tok for seg forholdet mellom jihadisme og gatekultur. Det ble benyttet en rekke data, men det viktigste var ett års feltarbeid blant unge kriminelle muslimer i Oslo. I motsetning til den dominerende litteraturen på feltet, viser funn fra dette prosjektet stor motstand mot jihadisme blant unge marginaliserte etniske minoriteter. Motstanden var blant annet basert på at de anså terrorister som feige og lite mandige, noe som ble sett ned på i gatekulturen. Samtidig beskriver vi også hvorfor noen i disse miljøene trekkes mot ekstremisme. Les mer

Radikalisering på nett

Prosjektet utforsket jihadistiske organisasjoners bruk av internett og sosiale medier. Her ble blant annet den tette symbolske forbindelsen mellom gatekultur og vestlig ekstremistisk kultur utforsket. Mye tyder på at det har utviklet seg en ny hybrid street-jihadi kultur, med spesiell appell til unge marginaliserte, spenningssøkende og voldsforherligende unge menn. Les mer

Forebygging av ekstremisme

Prosjektet undersøkte muslimers erfaringer med ulike forebyggende tiltak mot ekstremisme. Myndigheters tiltak for å håndtere jihadisme ble også studert. Funnene viser at det nye policy-feltet for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i stor grad vokste fram som respons på økt aktivitet i norske jihadistiske miljøer. Les mer


Forskningsprosjektet «Radikalisering og mostand» har resultert i 40 akademiske publikasjoner og 19 forskere fra seks land har skrevet på data fra prosjektet. Åtte masterstudenter var også tilknyttet.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert av SAMKUL-programmet ved Norges Forskningsråd.

Publikasjoner

 • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2022). The causes, content and consequences of repression: A framework for analyzing protest control in the counter-extremism era. Social Movement Studies. ISSN 1474-2837. doi: 10.1080/14742837.2022.2067140. Fulltekst i vitenarkiv
 • Linge, Marius; Sandberg, Sveinung & Tutenges, Sébastien (2022). Confluences of Street Culture and Jihadism: The Spatial, Bodily, and Narrative Dimensions of Radicalization. Terrorism and Political Violence. ISSN 0954-6553. s. 1–17. doi: 10.1080/09546553.2022.2042269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2022). Black Lives Matter: The role of emotions in political engagement. Sociology. ISSN 0038-0385.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2022). Everyday Prevention of Radicalization: The impacts of family, peer and police intervention. Studies in Conflict and Terrorism. ISSN 1057-610X. doi: 10.1080/1057610X.2022.2037185. Fulltekst i vitenarkiv
 • Banafsheh, Azin; Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). "Jævla terrorist!" Muslimhets og hverdagsmotstand. I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73299-8. s. 317–335. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune (2021). Why not talk about repression? Radical Activism and its Responses to Repression. PArtecipazione e COnflitto. ISSN 1972-7623. 14(1), s. 480–496. doi: 10.1285/i20356609v14i1p480. Fulltekst i vitenarkiv
 • Linge, Marius (2021). Muslim narratives of desistance among Norwegian street criminals: Stories of reconciliation, purification and exclusion. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. s. 1–18. doi: 10.1177/14773708211018648.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). A repertoire of everyday resistance: Young Muslims’ responses to anti-Muslim hostility . Journal of Ethnic and Migration Studies. ISSN 1369-183X. doi: 10.1080/1369183X.2021.1894913. Fulltekst i vitenarkiv
 • Qvotrup Jensen, Sune; Fuglsang Larsen, Jeppe & Sandberg, Sveinung (2021). Rap, Islam and Jihadi Cool: The attractions of the Western jihadi subculture. Crime, Media, Culture: An International Journal. ISSN 1741-6590. doi: 10.1177/17416590211025573. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tutenges, Sébastien & Sandberg, Sveinung (2021). Street culture meets extremism: How Muslims involved in street life and crime oppose jihadism. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. doi: 10.1093/bjc/azab117. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung & Ibarra Rojas, Lucero (2021). A farewell to the lone hero researcher: team research and writing. Crime, law and social change. ISSN 0925-4994. s. 1–18. doi: 10.1007/s10611-021-10006-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune (2020). Prevention of radicalization as an emergent field of plural policing in Norway: The accelerating role of militant Islamists. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP). ISSN 2703-7045. 8(1), s. 1–23. doi: 10.18261/ISSN.2703-7045-2021-01-03.
 • Ellefsen, Rune & Jan, Jämte (2020). Countering extremism(s): Differences in local prevention of left-wing, right-wing and Islamist extremism. Journal for Deradicalization. ISSN 2363-9849. 24(Fall), s. 191–231.
 • Myhre Sunde, Hans; Ilan, Jonathan & Sandberg, Sveinung (2020). A Cultural Criminology of ‘New’ Jihad: Insights from Propaganda Magazines. Crime, Media, Culture: An International Journal. ISSN 1741-6590. doi: 10.1177/1741659020915509. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung & Colvin, Sarah (2020). ‘ISIS is not Islam’: Epistemic Injustice, Everyday Religion, and Young Muslims’ Narrative Resistance. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 60(6), s. 1585–1605. doi: 10.1093/bjc/azaa035. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tutenges, Sébastien (2019). Narrative ethnography under pressure: Researching storytelling on the street. I Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (Red.), The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781787690066.
 • Ilan, Jonathan & Sandberg, Sveinung (2019). How 'gangsters' become jihadists: Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 16(3), s. 278–294. doi: 10.1177/1477370819828936. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Sandberg, Sveinung (2019). "Jeg kan ikke se søstre gå i den fella". Unge muslimer som forebyggere. I Lid, Stian & Heierstad, Geir (Red.), Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518346. s. 199–222.
 • Sandberg, Sveinung & Andersen, Jan Christoffer (2019). Opposing violent extremism through counternarratives: Four forms of narrative resistance. I Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (Red.), The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781787690066. s. 445–466. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Islamic State Propaganda: Between social movement framing and subcultural provocation. Terrorism and Political Violence. ISSN 0954-6553. 32(7), s. 1506–1526. doi: 10.1080/09546553.2018.1484356. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Linge, Marius & Bangstad, Sindre (2020). Salafisme i Norge: historien om Islam Net og Profetens Ummah. Frekk Forlag AS. ISBN 978-82-93097-98-3. 114 s.
 • Sandberg, Sveinung; Andersen, Jan Christoffer; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Linge, Marius; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Shokr, Samah [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031262. 280 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellefsen, Rune (2021). BLM i Norge skapte ny bølge med aktivister. [Internett]. NRK.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Black Lives Matter: The role of emotions for mobilization and demobilization.
 • Ellefsen, Rune (2021). Forsker på tiltak mot radikalisering: Har blandede erfaringer med politiet. [Avis]. Dagsavisen.
 • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon: The key differences in prevention of left-wing, right-wing, and Islamist extremism. Right Now!.
 • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon: The key differences in prevention of left-wing, right-wing, and Islamist extremism.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Interrupting radicalization: The impacts of family, peer and police intervention.
 • Jämte, Jan & Ellefsen, Rune (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon .
 • Ellefsen, Rune (2021). The emergence of radicalization policing in Nordic countries. Nordic Criminology Blog.
 • Banafsheh, Azin & Ellefsen, Rune (2021). "Jævla terrorist!" Muslimhets og hverdagsmotstand.
 • Banafsheh, Azin (2021). Alina (18): – Jeg ble kalt «muslimske faen». [Avis]. VG.
 • Tutenges, Sébastien (2021). Street culture meets jihadism.
 • Tutenges, Sébastien (2021). Wild Pursuits.
 • Tutenges, Sébastien (2021). Street-level Counter-Terrorism.
 • Tutenges, Sébastien (2021). Varieties of Violence.
 • Sandberg, Sveinung (2021). MuslimVoices: Good practice exchange.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Interrupting radicalization: The impact of family and peer-based vs. police-based intervention.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Black Lives Matter: The role of emotions for mobilization and demobilization.
 • Ellefsen, Rune; Sjøen, Martin Meggele & Jämte, Jan (2021). Key dilemmas in the prevention of radicalization and violent extremism.
 • Banafsheh, Azin & Pedersen, Willy (2021). "Jævla terrorist!" Muslimhets og hverdagsmotsand.
 • Banafsheh, Azin (2021). "Jævla terrorist!" Muslimhets og hverdagsmotstand.
 • Mohamed, Idil Abdi Abdulle (2020). Hvordan er det å vokse opp som ung muslim i Norge?
 • Banafsheh, Azin; Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2020). Hvordan møter muslimer religiøs hets? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Ellefsen, Rune (2020). Opponent på NKVTS-seminar: Mental health issues in prevention of violent extremism.
 • Ellefsen, Rune; Jakobsen, Siw Ellen & Banafsheh, Azin (2020). How do young Muslims deal with hate speech and verbal assaults? [Internett]. ScienceNorway.no.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2020). A repertoire of everyday resistance: How young Muslims' respond to anti-Muslim hostility.
 • Ellefsen, Rune & Jan, Jämte (2020). Being labelled as “violent extremists”: The consequences of soft repression. Right Now!.
 • Jakobsen, Siw Ellen & Ellefsen, Rune (2020). Hva skjer når man kaller aktivistgrupper for voldelige ekstremister? [Internett]. Forskning.no.
 • Ellefsen, Rune (2020). Hvordan unge muslimer opplever og reagerer på muslimhets.
 • Ellefsen, Rune & Mohamed, Idil (2020). Kunnskapsoppsummering til Bufdir: "Å være unge muslim i Norge: hverdagstro, opplevelser av og reaksjoner på muslimhets".
 • Ellefsen, Rune & Skogvang, Stig Gøran (2020). Ekstremisme. [Radio]. Radio Nova.
 • Ellefsen, Rune (2020). Preventing radicalization and violent extremism in Norway: The emergence of a new field of policy and practice.
 • Ellefsen, Rune; Banafsheh, Azin & Jakobsen, Siw Ellen (2020). Hvordan møter unge muslimer hets? [Internett]. Forskning.no.
 • Ellefsen, Rune (2020). Differences in local prevention of left-wing, right-wing and Islamist extremism.
 • Sandberg, Sveinung (2019). Team ethnography and public criminology.
 • Sandberg, Sveinung (2019). Street-jihadi nexus.
 • Sandberg, Sveinung (2019). Everyday Islam and violent extremism: Counter narratives and public sociology.
 • Ellefsen, Rune; Gule, Lars & Høgestøl, Sofie A.E. (2019). Fremmedkrigere og terror.
 • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2019). Being labeled as “violent extremists”: The effects of soft repression on individual, organizational and movement levels.
 • Ellefsen, Rune (2019). Managing militant Islamism in Norway (2009-2019): A process-oriented perspective.
 • Tutenges, Sébastien (2019). Street culture meets jihadism.
 • Tutenges, Sébastien (2018). Modstand mod jihadisme.
 • Tutenges, Sébastien (2018). Oppostion from the street.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Unge Muslimske Stemmer: Om tro og ekstremisme.
 • Sandberg, Sveinung; Andersen, Jan Christoffer; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Linge, Marius (2018). Unge muslimske stemmer.
 • Sandberg, Sveinung (2018). How ‘gangsters’ become jihadists (and why most don’t): Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus.
 • Linge, Marius; Andersen, Jan Christoffer; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Shokr, Samah (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Linge, Marius (2018). Hva skaper radikalisering?
 • Linge, Marius & Mohamed, Idil Abdi Abdulle (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Linge, Marius; Shokr, Samah; Mohamed, Idil Abdi Abdulle; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Jihad - det er jackpot for dem.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Gatekultur, radikalisering og motstand.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Gammel gatekultur møter en ny jihadi cool.
 • Sandberg, Sveinung; Linge, Marius; Andersen, Jan Christoffer; Mohamed, Idil Abdi Abdulle; Shokr, Samah & Gasser, Tiffany Linn Utvær (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Linge, Marius (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Andersen, Jan Christoffer; Linge, Marius; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Tutenges, Sébastien (2018). Motstand mot ekstremisme.
 • Tutenges, Sébastien (2018). Gatekultur og jihadisme.
 • Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Unge norske muslimer driver «hverdagsmotstand» mot ekstremisme . Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Tutenges, Sébastien (2018). Street crime and jihadism.
 • Linge, Marius; Shokr, Samah; Mohamed, Idil Abdi Abdulle; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Jihad - det er jackpot for dem.
 • Sandberg, Sveinung (2018). How 'gangsters' become jihadists (and why most don't): Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus .
 • Sandberg, Sveinung (2018). Changes in Street Culture: The new role of religion.
 • Sandberg, Sveinung (2017). Gatekultur og Jihadisme.
 • Shokr, Samah & Linge, Marius (2017). Forskere forklarer hvorfor unge muslimske menn og kvinner tiltrekkes, eller motstår, voldelig jihadisme.
 • Linge, Marius (2017). Resistance towards jihadism among Young Norwegian Salafis.
 • Tutenges, Sébastien (2017). Emotional barriers to jihadism.
 • Sandberg, Sveinung (2017). The street-jihadi nexus.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. sep. 2016 14:50 - Sist endret 5. mars 2022 09:05