Black Lives Matter og rasisme

Har du lyst til bidra til vår forskning om Black Lives Matter-demonstrasjonene og rasisme i Norge?

Vi søker kontakt med deg mellom 16 og 30 år som vil delta i vårt forskningsprosjekt. Vi vil gjerne høre om hva som motiverte deg til å delta i demonstrasjonen, hvordan det var å delta og hvorvidt demonstrajonene har påvirket deg. Vi er også interessert i om du har opplevd rasisme, fordommer eller diskriminering som skyldes din etniske bakgrunn.

Vi håper du vil gjøre din stemme hørt ved å delta i dette prosjektet.

Hva innebærer det for deg å delta?

Hvis du velger å delta i prosjektet vil det innebære at du møter oss til en intervjusamtale. Dette vil vanligvis ta et sted mellom 60 og 120 minutter. Vi vil gjøre lydopptak av intervjuet. I tillegg til hovedtemaene i prosjektet vil vi stille korte spørsmål om din bakgrunn: om alder, kjønn, hvor du er født og om fritidsinteresser. 

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Intervjuet og alt innsamlet materiale vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du velger å trekke deg.

Kontakt oss om du vil delta

Prosjekter gjennomføres i samarbeid med professor Sveinung Sandberg.
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet.

 

Publisert 23. nov. 2020 11:28 - Sist endret 13. sep. 2021 14:47