English version of this page

Filmprosjekt og bok

Hvordan er det å være ung, norsk og muslim?

MuslimVoices

MuslimVoices er et filmprosjekt hvor vi har intervjuet unge muslimer mellom 18 og 30 år. De forteller sine tanker om tro, identitet, diskriminering, religiøs ekstremisme, og forklarer kjente islamske begreper som jihad og sharia.

Du finner oss på

Bok: Unge muslimske stemmer. Om tro og ekstremisme

De som kommer til orde i denne boka er den moderate majoriteten av unge norske muslimer. De reflekterer om deres personlige tro, religiøse praksis, gruppetilhørigheter og særlig om synet de har på ekstreme bevegelser.

Du kan nå lese boken gratis på Universitetsforlaget sine nettsider.

Vil du høre mer?

Har du, eller noen på din arbeidsplass, lyst til å vite mer om «Muslimske stemmer»?

Ta kontakt for mer informasjon om prosjektet, eller for å avtale en presentasjon. Vi har et tilpasset foredrag for videregående skoler.

Finansiering

«Muslimske stemmer» er støttet av SAMKUL-programmet ved Norges forskningsråd.

Publisert 17. apr. 2018 10:27 - Sist endret 2. feb. 2022 16:44