Forebygging av ekstremisme

Dette prosjektet ser på forebyggingsarbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, med fokus på tiltakene mot militant islamisme.

Om prosjektet

I løpet av det siste tiåret har forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme vokst fram som et nytt område for politikk, polisiær virksomhet og tverrfaglige innsatser i Norge. Global jihadisme har hatt en sentral rolle for framveksten av dette forebyggingsområdet, mens den muslimske befolkningen og trossamfunn har deltatt i en rekke forebyggende tiltak.

Metode

Vi har gjennomført 90 kvalitative intervjuer med unge muslimer i Norge, blant annet om deres kjennskap til og erfaringer med tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Et mindretall av de intervjuede er utvalgt på grunn av deres tidligere tilknytning til militante miljøer. Vi trekker også på intervjuer med sentrale personer i forebyggingsarbeidet på Østlandsområdet om militante islamistiske miljøer og tiltakene mot disse, samt observasjon i straffesaker mot personer som har vært tilknyttet radikale islamistiske miljøer. 

Resultater

Vi viser hvorfor og hvordan global Jihadisme og militante islamistiske miljøer i Norge har påvirket og vært hovedmål forebyggingen av voldelig ekstremisme. Vi kartlegger hvilke formelle tiltak som har blitt iverksatt samt noen av deres implikasjoner, og hvilken rolle den unge muslimer spiller i det uformuelle forebyggingsarbeidet. 

Se også

Publisert 13. nov. 2020 13:19 - Sist endret 26. juli 2021 13:01