Gatekultur og jihadisme

Dette prosjektet ser på forholdet mellom kriminelle miljø og jihadistiske bevegelser. En viktig del av dette er blandingen av vestlig gatekultur og det som ofte kalles for «jihadi cool».

Om prosjektet

Mange religiøse ekstremister har bakgrunn fra kriminelle miljø, med rusbruk og vold. Noen tiltrekkes ekstremisme på grunn av en fascinasjon for den kulturelle og opposisjonelle stilen. Andre ser muligheter for spenning, vennskap, renselse for gamle synder eller «legitim» voldsbruk.

Vi ser på grunner til at kriminelle og rusbrukere både tiltrekkes av og avviser religiøs ekstremisme.

Metode

Prosjektet er basert på over 30 intervjuer og et fire måneders feltarbeid i Oslo sentrum. Deltakerne tilbringer mye tid i områder preget av kriminalitet og gatekultur og de fleste er involvert i salg og bruk av illegale stoffer.

Resultater

Feltarbeid og intervjuer tyder på at kriminelle muslimer er sterkt mot religiøs ekstremisme. Vi ser nærmere på denne motstanden mot jihadisme i gatekulturen. En forståelse av hvordan politisk og religiøs ekstremisme avvises av unge marginaliserte mennesker kan bidra til å forebygge voldelig ekstremisme, samt forbedre deres liv.

Utvalgt medieomtale

Podcast

Publisert 3. okt. 2016 12:53 - Sist endret 7. des. 2018 12:05