Gatekultur og jihadisme

Prosjektet undersøkte forholdet mellom kriminelle miljø og jihadistiske bevegelser. En viktig del av dette er blandingen av vestlig gatekultur og det som ofte kalles for «jihadi cool».

Om prosjektet

Mange religiøse ekstremister har bakgrunn fra kriminelle miljø, med rusbruk og vold. Noen tiltrekkes ekstremisme på grunn av en fascinasjon for den kulturelle og opposisjonelle stilen. Andre ser muligheter for spenning, vennskap, renselse for gamle synder eller «legitim» voldsbruk.

Vi undersøkte grunner til at marginaliserte kriminelle og rusbrukere både ble tiltrukket av og avviste religiøs ekstremisme.

Metode

Prosjektet var basert et års feltarbeid i Oslo sentrum, samt intervjuer med 54 tidligere og aktive kriminelle med muslimsk bakgrunn. Forskerne tilbragte mye tid i områder og miljøer preget av kriminalitet og gatekultur hvor mange var involvert i salg og bruk av illegale rusmidler.

Resultater

Feltarbeidet og intervjuene viste at muslimer som er involvert i kriminalitet stort sett er motstandere av religiøs ekstremisme. Terrorister blir ofte ansett som onde, dårlige muslimer, ‘feige’ og lite maskuline. Vi undersøkte også årsaker til at personer i gatekulturen trekkes mot ekstremisme. En grundigere forståelse av hvorfor unge marginaliserte mennesker trekkes mot, men også avviser politisk og religiøs ekstremisme, kan bidra til å forebygge voldelig ekstremisme. 

Medieomtale

Publikasjoner

Kontakt oss her for tekster som ikke er publisert eller er bak betalingsmur.

Publisert 3. okt. 2016 12:53 - Sist endret 27. juni 2022 19:02