Motstand mot ekstremisme

Vi ser på unge norske muslimers «hverdagstro» og deres forståelse av sentrale islamske begreper.

Om prosjektet

Prosjektet studerer hvordan unge muslimer praktiserer troen, hvor de får kunnskap fra, og hvilke meninger de har om muslimske trosretninger. Det viktigste er at vi viser hvordan unge muslimer avviser voldelig ekstremisme gjennom deres forståelse av islam.

Voldelig ekstremisme har i de siste årene fått mye oppmerksomhet, både i offentligheten og i forskningen. Dette skaper et skjevt bilde av islam og muslimer. I dette prosjektet spør vi ikke hvorfor noen blir tiltrukket av ekstreme grupper, men hvorfor de aller fleste unge muslimer ikke blir det. På denne måten ønsker vi å framheve og anerkjenne den motstanden de gjør mot religiøs ekstremisme.

Metode

Vi har gjennomført 90 kvalitative intervjuer med unge muslimer i Norge. Deltakerne er mellom 18 og 30 år, både menn og kvinner. De har forskjellige muslimske, etniske og sosiale bakgrunner, og deres religiøse forståelse og meninger varierer mye. 

Resultater

Intervjuene viser at unge muslimer har et stort repertoar av fortellinger for å avvise religiøs ekstremisme. Noen av disse har bakgrunn i grunnleggende islamske begreper og fortellinger, mens andre avviser jihadisme med mer allmenne argumenter. Prosjektet tar også for seg internetts rolle, sekterisme og årsaker til radikalisering. Vår forskning viser hvor viktig «hverdagstroen» er for å forstå islams rolle i samfunnet.

Utvalg fra medieomtale

Se også

Les mer:

"Tro er privat for unge norske muslimer", Forskning.no

Publisert 3. okt. 2016 13:00 - Sist endret 22. jan. 2021 12:37