Motstand mot ekstremisme

Prosjektet undersøkte unge norske muslimers «hverdagstro» og deres forståelse av sentrale islamske begreper.

Om prosjektet

Vi studerte hvordan unge muslimer praktiserer sin tro, hvor de får sin religiøse kunnskap fra, og hvilke meninger de har om muslimske trosretninger. Det viktigste var at vi viste hvordan unge muslimer avviser voldelig ekstremisme gjennom deres forståelse av islam.

Voldelig ekstremisme har i de siste årene fått mye oppmerksomhet, både i offentligheten og i forskningen. Dette har skapt et skjevt bilde av islam og muslimer. I dette prosjektet spurte vi ikke hvorfor noen blir tiltrukket av ekstreme grupper, men hvorfor de aller fleste unge muslimer ikke blir det. På denne måten ønsket vi å framheve og anerkjenne den motstanden de gjør mot religiøs ekstremisme.

Metode

Vi har gjennomført 90 kvalitative intervjuer med unge muslimer i Norge. Deltakerne var mellom 18 og 30 år, både menn og kvinner. De hadde forskjellige muslimske, etniske og sosiale bakgrunner, og deres religiøse forståelse og meninger varierte mye. 

Resultater

Intervjuene viste at unge muslimer har et stort repertoar av fortellinger for å avvise religiøs ekstremisme. Noen av disse hadde bakgrunn i grunnleggende islamske begreper og fortellinger, mens andre avviste jihadisme med mer allmenne argumenter. Prosjektet tok også for seg internetts rolle, sekterisme og årsaker til radikalisering. Vår forskning viser hvor viktig «hverdagstroen» er for å forstå islams rolle i samfunnet.

Medieomtale

Publikasjoner

Kontakt oss her for tekster som ikke er publisert eller er bak betalingsmur.

Publisert 3. okt. 2016 13:00 - Sist endret 27. juni 2022 19:01