Radikalisering på nett

Prosjektet analyserer dekningen av terrorisme i massemedia og innflytelsen av ekstreme gruppers bruk av medier på internett. Vi går spesielt i dybden på retorikken som anvendes av jihadistiske nettmagasiner og analyserer hvordan den appellerer til ulike grupper av potensielle støttespillere.  

Om prosjektet

Internett og sosiale medier sentral for ekstreme religiøse grupper. Det brukes til innsamling av penger, opplæring og planlegging, samt cyber krigføring. Nettsider og sosiale medier er en viktig sosial arena hvor disse kan komme i kontakt med ungdommer i faresonen for radikalisering.

Metode

Prosjektet er basert på en kvalitativ studie av tekster publisert av al-Qaida og Den islamske stat (IS) og lignende grupper på internett. En analyse av deres nettmagasiner, nettsider og propagandavideoer, viser det visuelle særtrekket og de grunnleggende fortellingene som preger retorikken.

Resultater

Prosjektet har resultert i flere masteroppgaver, hvor noen er videreutviklet til akademiske artikler. Disse viser at voldelige jihadistiske organisasjoner spiller på muslimske utopier og rettferdiggjør vold ved å framheve muslimers lidelse i verden. Studiene utforsker også forskjellige kulturelle utrykk for «jihadi cool», forholdet mellom jihadistisk og høyreekstrem propaganda på nett og dekningen av terrorisme i massemedia.

Se forskningsartikkel av Andersen og Sandberg:

Utvalgte masteravhandlinger om radikalisering på nett:

Publisert 3. okt. 2016 12:57 - Sist endret 10. des. 2018 12:58