Radikalisering på nett

Prosjektet analyserte dekningen av terrorisme i massemedia og ekstreme gruppers bruk av propaganda og medier på internett.

Om prosjektet

Internett, sosiale medier og populærkultur er sentralt for ekstreme religiøse grupper. Det brukes til innsamling av penger, opplæring og planlegging, samt cyber-krigføring. Nettsider og sosiale medier er også en viktig sosial arena hvor disse kan komme i kontakt med ungdommer i faresonen for radikalisering.

I dette prosjektet gikk vi spesielt i dybden på retorikken som anvendes av jihadistiske nettmagasiner, samt ‘jihadi rap’, og analyserte hvordan slike kulturelle uttrykksformer appellerte til potensielle støttespillere.

Metode

Prosjektet ble basert på en kvalitativ studie av tekster publisert av al-Qaida og Den islamske stat (IS) og lignende grupper på internett. En analyse av deres nettmagasiner, nettsider og propagandavideoer, viser det visuelle særtrekket og de grunnleggende fortellingene som preger retorikken.

Resultater

Våre studier viste at voldelige jihadistiske organisasjoner spiller på muslimske utopier og rettferdiggjør vold ved å framheve muslimers lidelse. En slik retorikk har bred appell i muslimske miljøer. Parallelt med dette finnes det også en smalere retorikk og symbolikk, hvor det skapes sensasjonalistiske ‘spectacles of violence’. Denne type subkulturelle provokasjoner appellerer til en mye mindre gruppe av voldsforherligende og spenningssøkende unge menn. Vi utforsket også forskjellige kulturelle utrykk for «jihadi cool», forholdet mellom jihadistisk og høyreekstrem propaganda på nett og dekningen av terrorisme i massemedia.

Publikasjoner

Kontakt oss her for tekster som ikke er publisert eller er bak betalingsmur.

Masteroppgaver

Publisert 3. okt. 2016 12:57 - Sist endret 27. juni 2022 19:03