English version of this page

Helsetjenester i fengsel og sunne fengsler

- straff, marginalisering og tilgang til velferdstjenester

PRISONHEALTH-prosjektets fagmerke: Rødt hjerte bak fengselsgitter.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet Prisoner health in healthy prisons: Punishment, marginalisation, and access to welfare” (PRISONHEALTH) studerer helsetjenester i norske fengsler, de helsemessige konsekvensene av et fengselsopphold og hvordan kriminalomsorgen kan tilby innsatte sunne og helsebringende omgivelser.

PRISONHEALTH fokuserer på kriminologiske, medisinske og juridiske problemstillinger knyttet til fengselet som arena for velferdsstatlig tjenesteytelse.

Målsetningen er å styrke helsetjenestene innen norsk kriminalomsorg og samtidig bedre forstå hvordan fengsler kan fungere som arena for vekst og utvikling.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds VAM-program.

Samarbeid

PRISONHEALTH er søsterprosjektet til PriSUD-prosjektet ved SERAF-Senter for rus og avhengighetsforskning. Prosjektet inkluderer også samarbeid med Institutt for offentlig rett (IOR) og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) (begge UiO), samt universitetet i Bath

Emneord: Fengselstraff, Straff, Helsetjenester, Velferdsrett
Publisert 23. mars 2020 14:21 - Sist endret 4. okt. 2021 14:43